Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Sisseastumiseksam koosneb kahest osast. Erialatest koosneb neljast osast ja käsitleb bakalaureuseastme läbimisel omandatud teadmisi

  • inimese organismi ehitus ja talitlus
  • spordipedagoogika; 
  • spordiajalugu.

Testi edukaks läbimiseks on vajalik korrata bakalaureuse programmis omandatud teadmisi ja olla kursis viimaste spordisündmustega.

Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Essee tuleb koostada valikuliselt ühel erialaga seotud etteantud teemal. 

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava