Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorraldus on sinu jaoks kui sa...

 • hoolid keskkonnast ja sind huvitab jätkusuutlik tulevik
 • soovid leida vastandlikke huvisid arvestavaid lahendusi
 • tahad õppida koostööd tegema erienvate inimestega
 • soovid kaasa rääkida ühiskonna jaoks olulistel teemadel
 • oled meeskonnahing ja sulle meeldivad välipraktikumid 
Miks õppida keskkonnakorraldust?

Keskkonnakorraldus on oma põhiolemuselt interdistsiplinaarne eriala, mis kombineerib endas nii loodus- kui ka sotsiaalteaduslikud teadmised ning praktilised oskused nende teadmiste rakendamiseks elulistes situatsioonides. Keskkonnateadlastel ja -inseneridel pole tavaliselt aega selleks, et lisaks oma erialateadmistele õppida koostama strateegiaid, navigeerida poliitkoridorides, planeerida organisatsioonide tegevust jätkusuutlikult ning need tegevused ka ellu viia. Selleks, et teadustulemustele toetuvad ja maailma edasiviivad muutused teoks saaksid ongi tarvis keskkonnakorralduse spetsialiste. Ka püüdlused ÜRO Säästva Arengu eesmärkide suunas on suures osas just valdkonnaüleste spetsialistide õlul, kelle hulka kuuluvad ka keskkonnakorraldajad. Nemad mõistavad lisaks keskkonnas toimuvale ka sotsiaalmajanduslikke protsesse ja meetodeid, kuidas positiivseid muutusi ellu rakendada.

Keskkonnakorraldaja on seega inimene, kes hoolitseb selle eest, et ettevõtte tegevus oleks jätkusuutlik, koostab nii era- kui ka avaliku sektori strateegiaid ja poliitikaid, aitab lahendada keskkonda puudutavaid ühiskondlikke debatte, koostada keskkonnamõju hindamisi ja auditeid. Samuti puutub keskkonnakorralduse spetsialist kokku näiteks ringmajanduse, ressursitõhususe, keskkonnahoidlike riigihangete, keskkonnavastutuse, ökomärgiste haldamise ning ökoinnovatsiooni ja -disaini teemadega.

Keskkonnakorralduse spetsialist tegeleb oma töös näiteks järgmiste küsimustega:

 • Kuidas toota keskkonnasäästlikumalt säilitades samal ajal ettevõtte majanduslik jätkusuutlikus?
 • Milline on uue rajatava suurtehase või tee mõju looduskeskkonnale?
 • Mida saame ära teha ala keskkonnaseisundi parandamiseks? Palju see maksma läheb?
 • Kuidas teha nii, et ruumilise planeerimise tulemusena oleks olukord nii keskkonna, majanduse ja ka sotsiaalvaldkonna seisukohast parem kui praegu? 
Keda ootame õppima?

Keda ootame õppima?
Ootame keskkonnakorraldust õppima neid, kes tunnevad huvi looduse ja ühiskonna arengute, keskkonnaprobleemide ning jätkusuutliku tuleviku vastu.
Isikuomadustelt eeldab keskkonnakorralduse valdkond:

 • tahet arendada ja rakendada oma võimet informatsiooni ja andmeid hankida, analüüsida ja tõlgendada;
 • järjepidevust vastandlikke huvisid arvestavate lahenduste leidmisel läbi kommunikatsiooni ja koostöö;
 • soovi langetada ratsionaalseid ja kaalutletud otsuseid, mis puudutavad meie ümbritseva keskkonna jätkusuutlikust;
 • tahet võtta koos looduskaitseprintsiipidega arvesse ka sotsiaalmajanduslikke tegureid.

Keskkonnakorralduse õppekava sobib ka neile, kel huvi rakenduslikemate erialade (nt tööstusjuhtimine), ühiskonna- ja majandusteaduste (nt avalik haldus, kommunikatsioon, ärijuhtimine) ja ka loodusteaduste (bioloogia, ökoloogia, geograafia, keemia) vastu, kuid loodusteaduste teaduslikuma poole kõrval soovitakse aktiviselt tegeleda ka nende rakenduste elluviimisega. Seega on keskkonnakorraldus on õige valik neile, kel soov õppida valdkonnaülest eriala ning keskkonnavaldkonnas kohe algusest peale leida endale kitsam spetsialiseerumine ja rakenduslikum lähenemine.

Miks tulla meile õppima?
 • Loodus- ja ühiskonnateadused on õppekavas heas tasakaalus, aitamaks mõista erinevaid vaatenurki ja vajadusi
 • Kaasaegsed erialaained loovad hea võimaluse ühendada eri valdkondade teadmisi
 • Kursustes arutatakse aktuaalseid probleeme ning otsitakse neile teaduspõhiseid ja sageli ka valdkonnaüleseid lahendusi
 • Valik- ja vabaained võimaldavad koostada individuaalse õppekava, mis arvestab üliõpilase spetsialiseerumissoove
 • Tööpraktika käigus omandad vahetu erialase töö kogemuse
 • Interdistsiplinaarses projektõppes saad koos teiste erialade üliõpilastega panustada ühiste eesmärkide või probleemi lahendamisesse.

Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma võõrkeeleoskuse taseme tõstmiseks. Igal õppekaval on lisaks tasemest tulenevale keeleõppele võimalik valida ka inglise keeles õpitavaid õppeaineid. Tallinna ülikoolis on võimalik jätkata õpet ka sama eriala magistriõppekaval, mis koos bakalaureuse taseme õppekavaga moodustavad tervikliku keskkonnakorraldusalase kõrghariduse, jättes üliõpilasele nii rohkem võimalusi arendada oma spetsialiseerumist ning omandada kogemusi ja teadmisi rahvusvahelise õpirände ja välispraktika raames.

Tallinna Ülikool on Eestis vanim keskkonnakorralduse õpetamise kogemusega ülikool, mille lõpetanud spetsialistid töötavad täna mitmetes riigiasutustes ning erinevates ettevõtetes nii Eestis kui ka välismaal.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Eriala õppejõududel, kraadiõppuritel ning õppetööd kogenud erialapraktikutena läbiviivatel õppejõududel on laialdased kontaktid valdkonna erinevates asutustes ja organisatsioonides. Õpe toimub kaasaegsetes tingimustes, kasutada on nii kõikide mugavustega ja tehnoloogiavõimekusega loengu- ja seminariruumid ning arvutiklassid kui ka uus raamatukogu-õpikeskus, kus võimalik segamatult koolitööle pühenduda vajadusel kuni hiliste öötundideni. Samuti on ülikoolis olemas ökoloogiale, analüütilise keemiale ja biokeemiale spetsialiseerunud laborid ja vastavad spetsialistid. Ülikoolis on ka professionaalne kompetents linnade arengute uurimiseks. Samuti osaletakse mitmesugustes keskkonnakorralduslikes rakendusprojektides: planeeringute- ja kaitsekavade koostamine, keskkonnauuringute teostamine, keskkonnaseire läbiviimine jms. Lapsevanematest tudengitel on võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa.

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Kas tulevikus saab mandrilt saarele kõndida?

Olulised faktid
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: keskkond....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 417 (õppejuht)
Õppekava kuraator: Reimo Rivis
E-post:  keskkond....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 419 (õppenõustaja)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut