Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Keskkonnakorraldus

  • Sind huvitavad keskkonnaküsimused ja jätkusuutlik ühiskond
  • Oled sooviga leida vastandlikke huvisid arvestavaid lahendusi koostöö kaudu
  • Sulle meeldivad välipraktikumid
  • Oled meeskonnahing
  • Soovid kaasa rääkida ühiskonnas toimuva suhtes

Keskkonnakorralduse kõrghariduse esimese astme õppekavas on kolm suuremat moodulit: loodusteadused, sotsiaalteadused ja eriala rakendused. Loodusteaduste moodul sisaldab tavapäraseid sissejuhatavaid kursusi keemiasse, maateadusesse, ökoloogiasse jne. Põhiliselt keskendutakse meid ümbritseva elusa või eluta looduse ja seal aset leidvate protsesside mõistmisele. Sotsiaalteaduste mooduli eesmärk on ennekõike süvendada juhtimise, majanduse, keskkonnaõiguse ja ettevõtluse alaseid üldpädevusi.

Suurima osa õppekavast haaravad enda alla kahte eelmainitud moodulit ühel või teisel moel ühendavad keskkonnakorralduse rakendusi ja metodoloogiat sisaldavad õppeained. Kuna keskkonna korraldamine on olemuselt alusandmete põhjal otsuste tegemine, siis on erinevat tüüpi andmete töötlemist ja analüüsi kajastavaid aineid mitmeid. Ülejäänud selle mooduli ained on seotud mõne suurema keskkonnakorralduse valdkonnaga – jäätmed, keskkonnajuhtimine, veemajandus jne.

Suure osa ainetest viivad läbi TLÜ õppejõud, teadurid ning kraadiõppurid. Samuti on meil tavapärane, et mingi osa ainetest annavad praktikud väljaspoolt ülikooli. Erinevalt paljudest teistest õppekavadest on sellel kaval olnud kohustuslik tööpraktika väljaspool ülikooli juba aastaid. Tööpraktika tegemise kohaks valitakse kas oma lõputöö teemaga seonduv asutus või kasvab hoopis praktikast välja tudengi lõputöö teema. Praktika võimaldab reaalset kokkupuudet erialase tööga.

Keda ootame õppima?

Ootame noori, keda huvitavad looduses ja ühiskonnas toimuvad arengud, nende tõttu tekkida võivad keskkonnaprobleemid ning jätkusuutlikkus. Õppekava keskmes on keskkonnaküsimuste reguleerimisvõimalused nii lokaalses kui globaalses ulatuses. Keskkonnakorraldajale vajalikud isiksuseomadused on analüüsi- ja sünteesivõime, soov leida vastandlikke huvisid arvestavaid lahendusi koostöö kaudu, mitte keskendudes "kaitsele", vaid arvestades keskkonna ratsionaalset ja taastuvat kasutust. Kasuks tuleb valmidus iseseisvaks ja meeskonnatööks ning hea eneseväljendusoskus.

Miks tulla meile õppima?

Võrreldes lähedaste õppekavadega (keskkonnakaitse, keskkonnatehnoloogia) on keskkonnakorralduses loodus- kui ka ühiskonnateadused enam tasakaalustatud, aitamaks mõista erinevaid vaatenurki ja vajadusi. Erialaained nagu keskkonnamõju hindamine, jäätmehooldus jt loovad hea võimaluse ühendada eri valdkondade teadmisi. Suurt rõhku pannakse iseseisva uurimistöö suutlikkuse arendamisele. Valik- ja vabaainete piisav maht võimaldab koostada sobiva individuaalse õppekava, arvestades spetsialiseerumissoove. Samuti saab sellel õppekaval õppides vahetu erialase töö kogemuse, sest tööpraktika on kõikidele kohustuslik.

Alates 2016. aastast on õppekavas ka interdistsiplinaarne projektõpe, kus mitme eriala tudengid panustavad ühiste eesmärkide või ühise probleemi lahendamisse. Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma keeletaseme tõstmiseks. Igal õppekaval on lisaks tasemest tulenevale keeleõppele võimalik valida ka inglise keeles õpitavaid aineid.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Eriala põhi õppejõududel, kraadiõppuritel ning õppetööd praktikutena läbiviivatel majavälistel õppejõududel on laialdased kontaktid valdkonna erinevate asutuste ja organisatsioonide seas. Lisaks tavapärasele õpikeskkonnale on kitsamates suundades (veega seotud maastike (märgalad, siseveekogud, rannikualad) ökoloogia, analüütiline- ja biokeemia, linnakorraldus jm) olemas ülikoolisisene laborivõimekus ja vastavad spetsialistid. Otseselt keskkonnakorralduse alast teadus- ja arendustööd meil ei tehta. Küll aga osaleme pidevalt mitmesugustes keskkonnakorralduslikes rakendusprojektides: planeeringud, kaitsekavad, keskkonnauuringud, keskkonnaseire jms.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Vaata loodusteaduste valdkonda tutvustavat videot

Olulised faktid
  • Õppetase: bakalaureuseõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: keskkond....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 417 (õppejuht)
Õppekava kuraator: Reimo Rivis
E-post:  keskkond....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 419 (õppenõustaja)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut