Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

 • Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) on suuruselt kolmas Tallinna Ülikooli instituut. 
 • Meil on ligi 1300 tudengit, kes õpivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.
 • Tallinna Ülikooli loodusteaduste ja pedagoogikavaldkonna õpe toimub kesklinnas. Kehakultuuri ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajate õpe toimub peamiselt Räägu õppehoones.
 • Õppekavad on akrediteeritud, teaduspõhised ja lähtuvad erialade kutsestandarditest – õpetajaks õppija saab lõpetamisel kaasa ka õpetaja kutse.
 • Õppekavades on palju erialadevahelist põimumist, mis aitavad kujundada praktilisi oskusi, ettevõtlikust ning loovust.
 • Oleme interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
 • Me toetame tudengite mobiilsust rahvusvahelise kogemuse saamiseks, nii õppijana- kui praktika eesmärgil.
 • Meil on kaasaegne õpikeskkond, kus on tipptasemel laborid ja töökojad.
 • Instituudi tugevuseks on õppekavade ja teadusvaldkondade heterogeensus, loodus- ja käitumisteadusi kombineerides saab luua huvitavaid ühisprojekte.
 • Meie vastutada on ka terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis – peame olema ise eeskujuks teistele.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Uusimad tudengitööd

2017

2016

 • Krista Kant, Kriteeriumide väljatöötamine liiva-ja kruusakarjääridele jätkusuutliku korrastamisviisi valimiseks
 • Siim Loik, Arvamusuuringute usaldusväärsuse hinnangust
 • Ingmar-Marten Merivee, Neurotoksilise neonikotinoidse insektitsiidi tiametoksaami subletaalsete dooside mõju metsa- ja põllumajandusmaastikel levinud kasuliku röövtoidulise putuka, süsi-ketasjooksiku, käitumisele
 • Kristiina Prants, Otsustusanalüüs: Hapnikuvaeguse leevendamine Ülemiste järve sügavamas kihis (hüpolimnionis)
 • Heleri Soolmann, Keskkonnajuhtimissüsteem Tallinna Ülikoolis (rakendamise kontseptsioon ja juhised)
2015
 • Mari Elhi Muraste looduskaitseala majanduslik väärtus.
 • Evelin Laupa Ökosüsteemiteenused Tallinnas
 • Maria Karus Keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilise eelhindamise praktika analüüs
 • Aser Sikk Õhu kaudu levivatest saasteainetest lähtuva kumulatiivse terviseriski hinnang Muuga–Maardu piirkonnas
 • Kaisa Vahtmäe Keskkonnaalaste õppematerjalide rakendamine jätkusuutliku arengu põhimõtete propageerimisel ühiskonnas
Tehtud lõputööd

Vaata loodus- ja terviseteaduste instituudis tehtud lõputöid siin.

Huvitavamad artiklid

Blogi

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud ja doktorandid kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teadussaavutustest, ideedest ja muudel instituuti puudutavetel teemadel meie Loodusblogis.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmisvõimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga. Loe Tallinna Ülikoolis tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide kohta lähemalt meie SIIT

Võimalus osaleda üliõpilaste keskkonnakaitse ühingus Sorex ja teadusürituse TalveAkadeemia töös. Kõikidele uutele sisseastujatele on kohustuslik ELUprojekt, kus saab oma ideid ja meeskonnatöö oskusi proovile panna, samuti erinevatel ülikooli ja riigi tasemel toimuvatel tudengite konkurssidel.