Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema loodusteaduste bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon keskkonnakorralduses või sellega osaliselt kattuval erialal.

  • Sisseastumisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja osaleda kollokviumil. Kollokvium on vestlus eksamikomisjoni ees, mille eesmärk on tutvuda kandidaatidega, hinnata nende lugemust ja silmaringi, samuti prioriteete ning selgitada igaühe sobivus keskkonnakorralduse erialale. Võimaluse korral palume kaasa võtta lõputöö ja selle retsensioon.

  • Motivatsioonikirja palume üles laadida SAISi. Keskkonnakorralduse MA vastuvõtueksami motivatsioonikirja juhis 2017a.pdf (395 KiB)Motivatsioonikirja juhis (pdf, 395 KiB)

  • Magistriõppesse ei immatrikuleerita üliõpilaskandidaate, kellele vastuvõtukomisjon määrab tasandusmooduli üle 16 EAP. Need üliõpilaskandidaadid peavad õpingute alustamiseks vajalikud ained võtma Avatud Ülikooli kaudu enne uuesti kandideerimist.

  • Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglisekeelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava