Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained

Erialaained keskenduvad keskkonnaalaste otsuste tegemise pädevusele ja praktikale. Valikainete hulka on koondatud valdkonna mõnda nüanssi käsitlevad süvakursused. Mitmeid kohustuslikke kui ka valikkursusi viivad läbi mahus erialaeksperdid väljaspoolt ülikooli (näiteks Riigikontrollist, Keskkonnaministeeriumist, eraettevõtetest ja mujalt). Ülejäänud aineid annavad õppejõud ning teadlased Tallinna Ülikoolist, kellel on oma õppeaine valdkonnas rakendusprojektide läbiviimise kogemus.

  • Keskkonnamõju strateegiline hindamine
  • Organisatsiooni keskkonnajuhtimine
  • Keskkonnariski hindamine
  • Keskkonnaõigus
  • Keskkonnaeetika
  • Keskkonnaökonoomika
  • Otsustusanalüüs
  • Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitika
  • GIS

Tutvu õppekavaga