Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained

Erialaained keskenduvad keskkonnaalaste otsuste tegemise pädevusele ja praktikale. Valikainete hulka on koondatud valdkonna mõnda nüanssi käsitlevad süvakursused. Mitmeid kohustuslikke kui ka valikkursusi viivad läbi mahus erialaeksperdid väljaspoolt ülikooli (näiteks Riigikontrollist, Keskkonnaministeeriumist, eraettevõtetest ja mujalt). Ülejäänud aineid annavad õppejõud ning teadlased Tallinna Ülikoolist, kellel on oma õppeaine valdkonnas rakendusprojektide läbiviimise kogemus.

  • Keskkonnamõju strateegiline hindamine
  • Organisatsiooni keskkonnajuhtimine
  • Keskkonnariski hindamine
  • Keskkonnaõigus
  • Keskkonnaeetika
  • Keskkonnaökonoomika
  • Otsustusanalüüs
  • Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitika
  • GIS
Õppevormi kirjeldus

Erialaained toimuvad iganädalaselt neljapäeval ja reedel. Vabaained, mida õpetavad teised instituudid, võivad toimuda ka muudel päevadel. Kontaktõppe aeg pühendatakse probleemikesksele õppele, ülesannete lahendamisele ja grupitöö oskuste arendamisele, vähem lausloengutele. Selline õppetöö korraldus võimaldab osakoormusega või tööandja soosimisel ka täiskohaga töötamist.

Tutvu õppekavaga

Õppevormi kirjeldus

Erialaained toimuvad iganädalaselt neljapäeval ja reedel. Vabaained, mida õpetavad teised instituudid, võivad toimuda ka muudel päevadel. Kontaktõppe aeg pühendatakse probleemikesksele õppele, ülesannete lahendamisele ja grupitöö oskuste arendamisele, vähem lausloengutele. Selline õppetöö korraldus võimaldab osakoormusega või tööandja soosimisel ka täiskohaga töötamist.