Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-_GRT1759.jpg

Marit Sall Lyngbaek 

Marit Sall Lyngbaek tegeleb rohetehnoloogia startup valdkonna arendamisega, on Atlandi Nõukogu (Atlantic Council) noorte keskkonnaliiderite ühenduse (ELEEP) liige ja  MTÜ Cleantech ForEst kaasasutaja.
“Vaid säästlikuma tehnoloogia arendamisega keskkonnakaitset ei edenda. Selliste tehnoloogiate levikuks on vaja nõudlust, majanduslikku ajendit või soodsat poliitilist raamistikku. TLÜ magistriõpingud andsid mu tehnoloogia taustale lisaks hea arusaamise keskkonnakaitsega seotud sotsiaal-majanduslikest aspektidest ja nende hindamisest. See on aidanud mul tajuda rohetehnoloogia trende ja kaasata sobivad partnereid startup ökosüsteemi arendmiseks."


__thumb_-2-E M Tell.jpg

Elen-Maarja Trell
Assistant Professor Spatial Planning & Environment, University of Groningen, the Netherlands. Keskkonnakorralduse BSc, 2004

"Kuna keskkonnakorralduse bakalaureuseõpe seob endas nii loodus- kui riigiteadusi, on see mulle hollandi ruumi-planeerijana [spatial planner] suureks eeliseks, sest võimaldab mul edukalt mõista ja analüüsida projektide tehnilisi, keskkonnamõjuga seotud külgi ja samas anda nõu ja juhendada strateegiliste plaanide koostamist."


__thumb_-2-Ulvar Käärt.JPG

Ulvar Käärt  
Eesti loodusajakirjanik, ajakirja Horisont peatoimetaja.

"Keskkonnakorralduse erialal omandatud laiapõhjalistest teadmistest on mulle ajakirjanikutöös väga palju abi olnud."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Erialase töö leidmine ja sellele edukas olemine on suuresti kinni bakalaureuseõppe lõpetanud tudengi enda võimetes ja pädevustes. Keskkonnakorralduse eriala lõpetanuid võib leida kohalikest omavalitsustest, keskkonnaministeeriumist ja selle allasutustest, keskkonnafirmadest. Samas on selle õppekava läbinu arendanud selliseid üldpädevusi (suhtlemisoskus, analüütiline mõtlemine, meeskonnatöö oskused, ettevõtlikkus), mis võimaldava tööturul edukalt tegutseda ka mitteerialaselt.

Kuigi senine kogemus näitab, et ka ainult bakalaureuseõppe läbinud võivad leida erialaseid töökohti nii avalikus kui ka erasektoris, annab alles magistriõpe võimaluse valitud valdkonda süveneda ning pädevuse keerulisemate ülesannete lahendamisel. Praegu on siiski erialase töö eelduseks magistrikraadi olemasolu ja neid kohti, kus saaks baklaureuseharidusega edukalt hakkama on järjest vähem.

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad jätkata õpinguid kas Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse magistriõppes või paljude osaliselt avatud õppekavade ja kõikidel avatud õppekavade magistriõppes.