Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Vilistlasi on kunstiteraapiate magistriõppes 50, neist 3 on meie põhikohaga õppejõud ja kümmekond on kaasatud õppejõudude ja juhendajatena magistriõppe ja täienduskoolituste õppeprogrammidesse.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Magistriõpe annab teadmised ja praktilised oskused kunsti kasutamiseks terapeutilistel eesmärkidel ning pädevuse loovterapeudi kutse taotlemiseks. Loovterapeudid leiavad tööd tervishoiu-,  rehabilitatsiooni-, sotsiaalhoolekande ja haridusasutustes.

Kunstiteraapiate rakendusala hõlmab diagnostilist, psühhoterapeutilist, funktsionaalset, rekreatiivset ja palliatiivset töötaset. Kunstiteraapiate põhimõtted ja tehnikad on rakendatavad ka teiste erialade raames – eripedagoogikas, loovainete õpetamisel ja huvihariduses, samuti erinevates koolitusprogrammides ja organisatsiooniarenduses.

Eriala lõpetanud on tööturul oodatud, sest professionaalselt läbiviidud kunstiteraapiad on efektiivsed ja tõenduspõhised teraapiad. Kunstiteraapiate eriala üliõpilased leiavad sageli tulevase töökoha õppepraktika kaudu.

Kunstiteraapiate eriala vilistlased töötavad erialasel tööl, peamiselt tervise, hariduse ja hooldusasutustes mitmel pool Eestis. Vilistlased on kaasatud õppejõudude ja juhendajatena magistriõppe ja täienduskoolituste õppeprogrammidesse.

Magistriõppe lõpetamise järgselt on võimalik taotleda loovterapeudi kutset. Enne kutse taotlemist on nõutav vähemalt üks aasta superviseeritud erialast tööd (õpingute järgselt). Kutse andjaks on Eesti Loovteraapiate Ühing.

Edasiõppimisvõimalused

Kunstiteraapiate magistriõppe lõpetajate edasiõppimise võimalused on väga mitmekesised. Need, kes soovivad viimistleda oma praktilisi oskusi, võivad võtta erinevaid täienduskoolitusi nii erinevate lähenemiste kui sekkumistehnikate ja loominguliste oskuste arendamiseks, vaata.

Teaduslikust uurimistööst huvitatutel on võimalik kandideerida TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi tervisekäitumise ja heaolu doktoriõppesse.