Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Eha Rüütel

Kunstiteraapiate professor ja õppekava kuraator Eha Rüütel omab magistri- ja doktorikraadi psühholoogias ja magistrikraadi rahvatervise alal. On praktiseeriv registreeritud loovterapeut kunstiteraapia suunal (www.kutsekoda.ee), registreeritud psühhoterapeut (www.valvira.fi), omab Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu professionaalsetele nõuetele vastavat superviisori diplomit ning tunnistust vibroakustilise teraapia läbiviimiseks teraapias, on TLÜ esindaja Euroopa Kunstiteraapiate Hariduse Konsortsiumis.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Marika Ratnik

Marika Ratnik on visuaalkunstiteraapia lektor. Kogu tema haridustee on olnud seotud Tallinna Ülikooliga. Viimased 15 aastat on ta osalenud erinevatel visuaalkunstiteraapia täienduskoolitustel ja lõpetas ka Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate magistriõppe. Valdkond  on tema jaoks senini inspireeriv ja väljakutseid pakkuv olgu siis tegemist uute kunstiteraapia tehnikate ja meetodite avastamisega või selle lähenemise rakendamisega erinevate sihtgruppidega. Südamelähedane on lastega peredele suunatud kunstiteraapiliste  sekkumiste arendamine,  nagu diaadi kunstiteraapia ja perekunstiteraapia, kus ta toetub ka pereterapeudi teadmistele ning oskustele. Doktoriõpingud haridusteaduste instituudis keskenduvad kooliõpilaste heaolu mõjutavatele teguritele.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Eda Heinla

Loovusõpetuse dotsent Eda Heinla omab magistrikraadi kasvatusteadustes ja doktorikraadi sotsioloogias. On tegelenud eesti õpilaste, õpetajate ja lapsevanvemate loovuse uurimisega üle 30 aasta, kohandanud eesti oludele loova mõtlemise teste. On läbinud mitmeid kunstiteraapia ja töö saviväljal  täiendkoolitusi  ning töötab praktiseeriva psühholoogina-nõustajana Tallinna Perekeskuses. MTÜ LoovHA juhatuse liikmene  korraldab õpetajate erialase kvalifikatsiooni, -motivatsiooni ja loovuse toetamiseks seminare  ning suvekoole. On Ühenduse „Network for Interdisciplinary Creativity Knowledge”  ja ajakirja „International Journal of Creativity and Human Development“ toimetuse kolleegiumi liige. 

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Eve Lukk

Eve Lukk on muusikateraapia ainekursuste õppejõud. Ta omab doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia erialal (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) ja on registreeritud loovterapeut muusikateraapia suunal (www.kutsekoda.ee). Vokaalse fookusega muusikaterapeudina võlub teda üle kõige inimhääl kui terapeutiline ja jõustav muusikainstrument. Terapeutilise häälekasutuse suunitlusega koolitusi ja teraapiarühmi on ta läbi viinud ligi 20 aastat. Lisaks praktiseerib ajukahjustuse järgses neurorehabilitatsioonis ning psüühikahäirete ja vaimupuudega noorte kutserehabilitatsioonis.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Terje Kaldur 

Terje Kaldur on tantsu- ja liikumisterapaia lektor, loovterapeudina praktiseerib rehabilitatsioonisüsteemis. Ta on läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused ning töötanud kaheksa aastat koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht ning kuulub Euroopa Tantsu- ja Liikumisteraapia Assotsiatsiooni uurimisgruppi.


Malle Luik

Muusikateraapia lektor Malle Luik on kaitsnud muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapia alal Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis, eelnevalt omandanud magistrikraadi psühholoogias ja muusikahariduses. Pikaajaline professionaalne kogemus sisaldab tööd muusika- ja psühholoogiaõpetajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina ning muusikaterapeudina erinevates institutsioonides. On praktiseeriv registreeritud loovterapeut muusikateraapia suunal (www.kutsekoda.ee) ja esindab Eesti muusikaterapeute Euroopa Muusikateraapia Konföderatsioonis. Omab rahvusvahelist tunnistust neuroloogilise muusikateraapia (NMT) läbiviimiseks. 


Mari Mägi 

Mari Mägi on tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud, kes alustas performatiivsete tehnikatega ning liikudes tantsu psühhoterapeutilise aspekti suunas läbis  järgnevad koolitused: Tallinna Balletikool, baleriini diplom; School of Stage Arts (Taani), performer/näitleja diplom;Tallinna Ülikoolist humanitaarteaduste bakalaureuse kraad koreograafias ja terviseteaduse magistri  kraad kunstiteraapiates spetsialiseerumisega tantsu- ja liikumisteraapia suunal. Somaatilise liikumise teadmisi on ta süvendanud  Saksamaal, Ameerika Ühendriikides ning Prantsusmaal,  mida võtavad kokku Somatic Movement EducatorBody-Mind Centering Practitioner® ja Body-Mind Centering® Teacher spetsialiseerumise diplomid. Õpetanud kehalist eneseteadlikkust Saksamaal, Inglismaal, Brasiilias, Lätis ja Poolas.


Kai-Liis Gramakovski

Kai-Liis Gramakovski on visuaalkunstiteraapia lektor, loovterapeut-kunstiterapeut, kunstiteraapiate magistriõppe vilistlane ja doktorant TLÜ kasvatusteaduste doktoriõppes. Õpetusvaldkonnaks on kunstiteraapia meetodid ja tehnikad ning uurimisvaldkonnaks kunstiteraapia koolis ja õpilaste koolis kohanemine.


Sirje Runge

Sirje Runge on TLÜ loodus- ja terviseteaduste ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi vabade kunstide professor. Kunstnik, Konrad Mäe ja Kristjan Raua preemiate laureaat, Eesti Kunstnike Liidu lige.


Madli Tõitoja

Madli Tõitoja on õppe- ja täienduskoolituse spetsialist, kes tegeleb kunstiteraapiate üksuse tasemeõppe ja täienduskoolituste korraldamise ja koordineerimisega. Lisaks sellele nõustab ta üliõpilasi ka praktika läbiviimise küsimustes. Omab magistrikraadi andragoogika erialal.

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid