Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Miks loodus- ja tervisteaduste instituut?

Miks loodus- ja tervisteaduste instituut?

 • Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) on suuruselt kolmas Tallinna Ülikooli instituut. 
 • Meil on ligi 1300 tudengit, kes õpivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.
 • Tallinna Ülikooli loodusteaduste ja pedagoogikavaldkonna õpe toimub kesklinnas. Kehakultuuri ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajate õpe toimub peamiselt Räägu õppehoones.
 • Õppekavad on akrediteeritud, teaduspõhised ja lähtuvad erialade kutsestandarditest – õpetajaks õppija saab lõpetamisel kaasa ka õpetaja kutse.
 • Õppekavades on palju erialadevahelist põimumist, mis aitavad kujundada praktilisi oskusi, ettevõtlikust ning loovust.
 • Oleme interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
 • Me toetame tudengite mobiilsust rahvusvahelise kogemuse saamiseks, nii õppijana- kui praktika eesmärgil.
 • Meil on kaasaegne õpikeskkond, kus on tipptasemel laborid ja töökojad.
 • Instituudi tugevuseks on õppekavade ja teadusvaldkondade heterogeensus, loodus- ja käitumisteadusi kombineerides saab luua huvitavaid ühisprojekte.
 • Meie vastutada on ka terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis – peame olema ise eeskujuks teistele.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Linnakorralduse õppekaval kaitstud lõputööd

2017

2016

2015

2014

 • Merle Mägi, Kohalike elanike hoiakud Pärnu taastatava rannaniidu (ökosüsteemiteenuste) suhtes
 • Külli Külaots, Planeeringu rohefaktori rakendamine töövahendina arendusalade elurikkuse planeerimisel
 • Karine Oganesjan, Tallinna transpordi näitajad Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile kandideerimisel
 • Maritta Mägi, Eakate kogemused ja vajadused linnaruumis Mustamäe linnaosa näitel

2013

 • Epp Vahtramäe, Tööstusalade taaselavdamise sotsiaalkultuurilised mõjud Telliskivi Loomelinnaku näitel
 • Mart Uusjärv, Kõrghoonetest tulenevad muutused ja sotsiaalsed mõjud Tallinna Maakri piirkonnas
 • Airi Purge, Ühistranspordi reisikogemuse olulisus linnaregiooni liikuvuse tagamise seisukohalt: Tartu - Koidula - Tartu reisirongiliini näitel

2012

 • Madle Lippus, Osaleva planeerimise võimalikkusest Põhja-Tallinna Kalasadama planeeringu näitel
 • Kadri Koppel, Tallinna uus raekoda – jätkusuutliku linnaarengu sümbol? Administratiivhoone projekti kriitiline analüüs
 • Erik Vest, Esindusvõimu roll linnaruumi planeerimisprotsessis Tallinna näitel
 • Lauri Henno, Kinnisvaraarendajate hoiakud huvigruppide kaasamisel
 • Liis Laine, Pärand ja miljöö kui Pärnu linnaruumi identiteedi vari: linna eripära kujundaja ja ajaloolise mälu esindaja
 • Julia Käen, Konkurentsivõimelise identiteedi kontseptsioon. Kohtla-Järve linna imago eesti ja vene trükimeedias
 • Robert Sadovski, Tallinnas toimunud meeleavalduste kajastamine meedias
 • Annika Palu, Ehitusloata hoonete problemaatika ja regionaalne perspektiiv ruumilise planeerimise protsessis: Saku valla näitel

2011

 • Ulrika Rosenblad, Loomemajandus ja selle roll piirkonna arengus Kalamaja näitel
Tehtud lõputööd

Vaata loodus- ja terviseteaduste instituudis tehtud lõputöid siin.

Blogi

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud ja doktorandid kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teadussaavutustest, ideedest ja muudel instituuti puudutavetel teemadel meie Loodusblogis.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmisvõimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga. Loe Tallinna Ülikoolis tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide kohta lähemalt SIIT