Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

__thumb_-2-Helen Sooväli.jpg

Helen Sooväli-Sepping

Helen Sooväli-Sepping on keskkonnakorralduse professor ja maastiku ja kultuuri keskuse kultuurigeograafia vanemteadur. Tema vastutab linnakorralduse ja keskkonnakorralduse magistriõppekavade eest. 

Teaduslikud huvid: jätkusuutllikud lahendused ruumi planeerimisel, linnade ja maapiirkondade areng, Eesti ja Euroopa Liidu keskkonnapoliitikate mõju ruumiprotsessidele ning kogukondadele, kultuuripärandi ja looduspärandi mõtestamine, maastike pärand, areng ja poliitikad.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


__thumb_-2-Palang,_Hannes.jpg

Hannes Palang

Hannes Palang on eesti geograaf, inimgeograafia professor ja maastiku ja kultuurikeskuse juhtivteadur. Ta lõpetas aastal 1993 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna geograafia erialal.

Ta uurib Eesti kultuurmaastike muutuste põhjusi ja tagajärgi.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


__thumb_-2-Tauri_Tuvikene.jpg

Tauri Tuvikene 

Tauri Tuvikene on teadur maastiku ja kultuuri keskuses. Tema uurimistöö keskendub liikuvusele, post-sotsialismile ning võrdlevale linnauuringule, millest ta nii on kirjutanud artikleid ajakirjades Landscape Research, International Journal of Urban and Regional Research ja Current Sociology, kui teinud ka doktoritöö pealkirjaga "Freedom to Park: Post-socialist Automobility in Tallinn, Estonia" University College Londoni geograafiaosakonnas. Praegu teeb ta järeldoktorantuuri projekti "Kõnnitud linnamaastikud: sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle regulatsioonidest Tallinnas" (Eesti Teadusagentuur, 1.05.2016−30.04.2018). Ta õpetab linnakorralduses kursust linnadest ja liikuvusest, käsitledes säästva transpordi arendamist läbi linnaruumi disaini, maakorralduse, erinevate korraldusmeetmete ja kultuuriliste praktikate.

Teaduslikud huvid: linnageograaf, kelle uurimistöö ulatub ka kultuurigeograafiasse ning käsitleb transpordikorralduse teemasid, nagu autode parkimine ja jalgsiliikumise võimalused ja kogemused linnas. Nendes teemades on tema huvi kultuurilised normid ning praktikad seaduste ja teiste reeglite järgimisel ja eiramisel, mida ta uurib nii tavaliste intervjuude kui ka erinevate videosid kasutavate meetoditega.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


__thumb_-2-tarmo_pikner_foto_sirpi.jpg

Tarmo Pikner

Tarmo Pikner on vanemteadur Maastiku ja kultuuri keskuses Humanitaarteaduste instituudis. Tema inim- ja linnageograafia-alane doktoritöö Oulu Ülikoolis analüüsis piirilinnasid ja glokaalseid võrgustikke Läänemere piirkonnas. Tema praegune uurimistöö käsitleb üldisemalt linnastumise aeg- ruumide ja kultuuride seoseid, vaadeldes lähemalt hilismodernsuse ja tehnoloogiate mõjusid, biopoliitikaid, vaidlustatud keskkonnapärandit, perifeeriate olemusi, ja osaluspõhist ruumiplaneerimist. Pikner on osalenud ka erinevates rakendus- ja eksperimentaalprojektides järgnevatel teemadel: rannikualade planeerimine, linnaline ja piiriülene liikuvus, osaluspõhine kaardistamine, toidukasvatamine linnas, tööstuspärandi ja tühermaade taaskasutamine.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS 


__thumb_-2-anu.printsmann.jpg

Anu Printsmann

Anu Printsmann on maastiku-uuringute teadur Maastiku ja kultuuri keskuses Humanitaarteaduste instituudis ning osalenud alus- ja rakendusuuringutes ajalooliste, väärtuslike, piiriüleste, linnalähedaste, kaitsealuste, sesoonsete, soopärimuse, põllumajanduse, rannaalade, tööstus- ja kaevandusmaastikega seotud projektides.
Teaduslikud huvid: Laiemalt ajalooline ja kultuurigeograafia, moraaligeograafia, maastikutaju; kitsamalt elulugude kasutamine maastiku lugemisel, pärandi kasutamine, kaasav planeerimine ja GIS, maastiku kognitiivne modelleerimine ja visualiseerimine, asustusstruktuuri ja maastikuilme mõistmine.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


__thumb_-2-Karin Dean(2).jpg

Karin Dean

Karin Dean on Kagu-Aasia vanemteadur  ja dotsent. Ta on elanud ja töötanud Tais, Hiinas, Singapuris ja periooditi Vietnamis. Kogu Karin Deani teadustöö alates doktoritööst toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari (Birma) piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Hiinas ja Tais.

Teaduslikud huvid: Poliitgeograafina huvitub ta Kagu-Aasia poliitilistest arengusuundadest, sh suhtest Hiinaga, Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelistest suhetest, sotsiaalsetest või poliitilistest suundumustest ja teemadest nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnad on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus. Teadustöös rõhutab Karin kohalike tavade ja paikade olulisust teooriate püstitamisel.

AUKE profiil
Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid