Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste.

  • Sisseastumisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja osaleda kollokviumil. Kollokvium on vestlus eksamikomisjoni ees, mille eesmärk on tutvuda kandidaatidega, hinnata nende lugemust ja silmaringi, samuti prioriteete ning selgitada igaühe sobivus linnakorral­duse erialale. 

  • Motivatsioonikirja palume üles laadida SAISi Linnakorralduse vastuvõtueksami motivatsioonikirja juhis 2017a.pdf (315 KiB)Motivatsioonikirja juhis (pdf, 315 KiB)

  • Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

  • Tutvu lisainfoga magistritöö teemade, juhendamise ja vastuvõtueksami kirjanduse kohta.

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava