Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Maastike ökoloogia eelkäia geoökoloogia magistriõppekava on üle 20 a vana. Selle aja jooksul on kraadini jõudnud pisut üle saja inimese. Paljud vilistlased (ca 40) on jätkanud akadeemilist karjääri erinevates ülikoolides teadurite ja õppejõududena ning kaitsnud või kaitsmas lähitulevikus doktoriväitekirja. Meie vilistlasi võib kohata väga erinevates asutustes ja organisatsioonides, mis moel või teisel puutuvad kokku meid ümbritseva maastiku uurimise ja mõtestamisega.

__thumb_-2-Kairi Mänd.jpg

Kairi Mänd
Viimsi Vallavalitsuses planeeringute peaspetsialist / Eesti Planeerijate Ühingu liige

"Kuna geoökoloogia õppetool oli tihedalt seotud ka Ökoloogia Instituudiga, meie oma õppejõudude ja tudengitega, siis aitas see väga tõhusalt mõista geoökoloogia eriala ka väljaspool loenguruumi ja näha erinevaid praktilisi väljundeid, seda läbi praktikumite, ekskursioonide või ka otseselt igapäevaselt instituudis töötavate inimestega suheldes."


__thumb_-2-Hele Kiimann.JPG

Hele Kiimann 
Teadur/lektorina Uppsala Ülikoolis

"Nii bakalaureuse kui magistriõppe jooksul pean suurimaks plussiks võimalust koostada individuaalne õppekava vastavalt sinu uurimusteemale ning vähem positiivse poolena tooksin välja õpetaja koolitusest loobumise nõude, mis tagant järele vaadates oleks ehk andnud põhjalikuma ettevalmiste pedagoogika vallas, samuti laiema valiku tööturul."


__thumb_-2-Oliver Tomingas.jpg

Oliver Koit
Kohila Keskkonnahariduse Keskus – koolitaja / TLÜ doktorant

"Maastike, neis toimivate ökosüsteemide ja protsesside holistlik käsitlusviis õppetöös oli minu väärtushinnangute ja interpreteerimisoskuse kujunemisel kindlasti olulisel kohal."


__thumb_-2-Egert V.jpg

Egert Vandel
TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Teadur

"Tallinna Ülikooli loodusteaduste magistri- ja doktoriõppes spetsialiseerusin ma enda jaoks põnevust pakkuvates valdkondades, omandasin praktilisi kogemusi viibides nii välitöödel kui ka laboris ning sain teha oma esimesed sammud teaduses."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Arvestades head, lõimitud ja keskkonnateadlikku ettevalmistust, on endise geoökoloogia eriala lõpetanud olnud tööturul edukad. Maastike ökoloogia õppekava läbimisel on edasiõppe ja erialase töö leidmise võimalused veelgi laiemad. Lõpetanul on pädevus töötada uurimisasutuses, riigi- ja eraettevõttes ning kohalikus omavalitsuses maastike ökoloogia või keskkonnateaduste valdkonnas sh erineva tasemega loodusteaduste alast mitteformaalharidust (huvikoolid, -ringid jms) pakkuvates asutustes. Samuti saavad meie õppekava läbijad edukalt hakkama erialaga vähem või üldse mitte seotud valdkondades.

Edasiõppimisvõimalused

Maastike ökoloogia magistriõppes omandatud teadmised võimaldavad jätkata õpinguid doktoriõppes. Samuti on võimalik alustada uuesti magistriõpinguid mõnel lähedasel erialal, näiteks gümnaasiumi loodusainete õpetaja erialal.