Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon geoteadustes. Kandideerima ootame ka neid, kellel on kõrghariduse esimene aste läbitud mõnes teises loodusteaduste valdkonnas, sealjuures õppinud geoteaduste kursusi (näiteks kõrvaleriala raames) või valmis neid Tallinna Ülikoolis juurde õppima.
  • Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis seisneb motivatsioonikirja kirjutamises ja vestluses.

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava