Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad

Pikka aega geoökoloogia nime kandnud õppekavas on tehtud mõningaid sisulisi muudatusi: veelgi enam keskendutakse elusa ja eluta maastike komponentide integreeritud käsitlemisele ennekõike Eesti kontekstis. Võetakse üksipulgi läbi olulisemad ökosüsteemid ning käsitletakse kaasaegseid teaduse ning praktika suundumusi valdkonnas. Kohustuslike õppeainete ja praktikate raames saab lõpetanu tervikliku ettekujutuse Eestis enam levinud maastike kujunemisest, toimimisest ja ökoloogiast. Valdavalt käib kõrghariduse teise astme õpe läbi praktika ja erinevate ülesannete lahendamise sh ka mitmeid laboripraktikaid. Samuti toetavad õppeained iseseisva uurija või valdkonna professionaali kujunemist. Kohustuslike õppeainete läbiviijad on kõik instituudi õppejõud ja teadurid, kel on oma aine valdkonnas pikaaegne teadusuuringute ja rakendusprojektide läbiviimise kogemus.

Olulised erialaained

Globaalökoloogia, Märgalade ökoloogia, Eesti territooriumi ja inimasustuse areng, Geoinfosüsteemid (GIS) ja rakendused, Paleogeograafia, Maastike geokeemia, Sissejuhatus süsteemide ökoloogiasse, Randade ja rannikumaastike ökoloogia, Järvemaastikud ja paleolimnoloogia, Maastike ökoloogia komplekspraktika, Erialased andmeanalüüsi meetodid, Eesti hüdrometeoroloogilised tingimused, Veeressursside valgalaline haldamine.

Valikained oleme pakkunud välja selliselt, et need toetaks tudengi spetsiifilist huvi kitsamas valdkonnas. Kui valikained ei kata üliõpilase erihuve piisavalt, siis oleme alati leidnud võimaluse suunata kas külalisüliõpilaseks teise ülikooli või meie ülikooli mõnda teise üksusesse.

Tutvu õppekavaga