Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon keemias, bioloogias või geoökoloogias.
  • Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis seisneb motivatsioonikirja kirjutamises ja vestluses.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava