Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Rando Tuvikene

__thumb_-2-Rando Tuvike.jpg

Rando Tuvikene on keemia vanemteadur ja dotsent. Ta on tegelenud merevetikate keemilise koostise uurimisega enam kui 12 aastat, kaitsnud sel teemal magistri- ja doktorikraadi Tallinna Ülikoolis ning läbinud järeldoktorantuuri Jaapanis.

Tema peamisteks uurimisteemadeks on puna- ja pruunvetikates esinevate tarretuvate polüsahhariidide  keemilise koostise ja omaduste vaheliste seoste selgitamine ning mereorganismidest pärinevate biomasside väärindamine. Samuti tegeleb ta taimsest ja mükoloogilisest materjalist pärinevate bioaktiivsete ainete uurimisega.

Rando Tuvikene on arendanud koostööd Jaapani, Hiina, Kanada, Taani, Norra ja Prantsusmaa teadlastega. Tema juhtimisel on läbi viidud mitmeid rakendusliku sisuga uuringuid, sh välja töötatud looduslike kosmeetikatoodete retsepte, arendatud tehnoloogilisi skeeme taimsete pigmentainete ja polümeeride ressursisäästlikuks ekstraktsiooniks ning uuritud võimalusi alternatiivsete õlleselitajate tootmiseks.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Kairi Koort

__thumb_-2-Kairi Tammoja.jpg

Kairi Koort on süsteemibioloogia lektor ning alates aastast 2015 kureerib Tallinna Ülikoolis bioloogia õppekavasid. Ta on õppinud Karolinska Instituudis, Stocholmis ning ligi kümme aastat tegelenud teadustööga Euroopa Bioinformaatika Instituudis ja Cambridge Ülikoolis, Suurbritannias.

Kairi Koorti teaduslikud huvid on seotud biomeditsiini ja bioinformaatikaga. Viimaste aastate projektid on keskendunud neuroloogiliste haiguste, nagu näiteks Parkinsoni tõbi, geneetiliste aluste uuringutele ning inimese mikrobioomi uurimisele. Nende kompleksete süsteemide uurimiseks kasutab ta järgmise põlvkonna sekveneerimise tehnoloogiaid ja ülegenoomseid ning bioinformaatika meetodeid. Kairi Koorti teadustöö on ka täna seotud erinevate rahvusvaheliste teadusasutustega - tema tähtsamateks koostööpartneriteks on Luksemburgi Ülikooli  Biomeditsiinisüsteemide Keskus, Uppsala Ülikool ja Karolinska Instituut Rootsis, Cambridge Ülikool, Imperial College ja Euroopa Bioinformaatika Instituut Suurbritannias. Eesti-sisesed koostööprojektid on seotud  Ida-Tallinna Regionaalhaigla, Synlab Eesti, Põhja-Tallinna Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskusega.

Lisaks teadustööle tegeleb ta loodusteaduste populariseerimisega olles kaasatud Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse ning Looduse Akadeemia tegevusse. Kairi Koort annab regulaarselt genoomika ning biomeditsiini teemadega seotud avalikke loenguid nii Eestis kui välisriikides.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Tiit Land

__thumb_-2-Tiit Land.PNG

Tiit Land on 2011. aastast Tallinna Ülikooli rektor ja biokeemik. Ta lõpetas aastal 1989 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna. Aastatel 1990–1994 oli Stockholmi Ülikooli doktorant. Kaitses aastal 1994 Stockholmi Ülikoolis filosoofiadoktori (PhD) väitekirja. Väitekirja teemaks oli "Galanin receptor ligands: agonists and the first antagonists".

Aastatel 1994–1999 oli teaduriks USA riiklikus terviseinstituudis. Aastatel 1999–2006 Stockholmi Ülikooli Neurokeemia ja Neurotoksikoloogia Instituudi teadur ja õppejõud. Aastast 2007 töötab ta Tallinna Ülikoolis keemia õppetooli professorina.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Margit Kaldmäe 

Margit Kaldmäe on biokeemia lektor ja teadur. Magistrikraad on omandatud Tervise ja Sporditeaduste Instituudis ning doktoritöö kaitstud analüütilise biokeemia eraialal, kus peamiselt keskenduti südameversoonkonna haiguste riskifaktorite uurimisele Eesti elanike seas. Viimased 10 aastat on südamehaiguste kõrvalt samaväärselt aega pühendatud Alzheimeri tõve uuringutele, kuhu on mahtunud ka pikaajaline edukas koostöö Karolinska Instituudi Alzheimeri tõve keskusega Rootsis.

Hetkel on Margit peamiselt seotud käitumis- ja neuroteaduste tippkeskusega, kus keskendutakse ärevuse ja stressiga seotud käitumuslike strateegiate uurimisele. Selle raames kasutatakse madala ärevusega ning kõrge motivatsiooniga rotte, kellede iseloomustamine ja käitumuslike mustrite kaardistamine molekulaarsel tasandil võib olla aluseks uudsetele terapeutilistele lähenemistele meeleoluhäirete, k.a. depressiooni ravis.

Erialaselt on Margit täiendanud end Stockholmi ülikoolis, Karolinska Instituudi Alzheimeri tõve keskuses ning Lundi ülikoolis. Täiendõpe on sisaldanud neurokeemiat, molekulaarbioloogiat ning erinevaid rekombinantse kloonimise meetodeid, mida ta rakendab edukalt ka õppetöös.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS 

Vaata kõiki LTI õppejõude ja töötajaid.