Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad

Õppekaval saab valida kahe spetsialiseerumise vahel: molekulaarne biokeemia ja molekulaarne ökoloogia

Molekulaarne biokeemia: Luuakse võimalused süvateadmiste omandamiseks ja nende praktiliseks kasutamiseks molekulaarse biokeemia ja bioloogia valdkonnas. Käsitletavad teemad annavad ülevaate biomolekulide osavõtul toimuvatest keemilistest protsessidest, regulatsioonimehhanismidest ning nende mõjust bioloogilisele funktsioonile. Praktilise tegevuse käigus kujundatakse oskused tänapäevaste biokeemia, molekulaarbioloogia ja instrumentaalanalüüsi meetodite kasutamiseks uurimistöös.

Molekulaarne ökoloogia: Luuakse võimalused süvateadmiste omandamiseks ja nende praktiliseks kasutamiseks kiiresti arenevas molekulaarse ökoloogia valdkonnas. Käsitletavad teemad annavad ülevaate erinevates molekulaarökoloogilistes süsteemides toimuvatest protsessidest, regulatsioonimehhanismidest ning nende mõjust bioloogilistele süsteemidele ja selle funktsioonile. Praktilise tegevuse käigus kujundatakse oskused tänapäevaste molekulaarse ökoloogia, instrumentaal- ja andmeanalüüsi meetodite kasutamiseks uurimistöös.

Olulised erialaained
  • Instrumentaalanalüüsi süvakursus - kujundatakse oskused tööks kaasaegsete laboriseadmetega, antakse teadmised tänapäevastes laboriuuringutes kasutatava aparatuuri ehitusest ja tööpõhimõtetest.
  • Neurokeemia alused - antakse edasi teadmised närvisüsteemi ülesehitusest ja elektrofüsioloogiast, mis on vajalikud mõistmaks peamiste neuronaalsete mehhanismide toimimist molekulaarsel tasemel.
  • Rekombinantsed peptiidid ja valgud (molekulaarne kloonimine) - antakse edasi teoreetilised ja praktilised teadmised tähtsaimatest tehislike valkude tootmissüsteemidest mikroorganismides.
  • Geenide ekspressiooni regulatsioon  - antakese ülevaade erinevate organismide transkriptsiooni regualtsiooni mehhanismidest, epigeneetilisest regulatsioonist ning nende uurimiseks kasutatavatest meetoditest.
  • Mikrobioloogia süvakursus - antakse ülevaade erinevatest mikrobioloogia teemadest alates organismide normaalsest mikrofloorast kuni erinevate keskkonnatingimuste mõjust mikroobikooslustele, bioremediatsiooni ja teiste biotehnoloogiliste rakendusteni.

Tutvu õppekavaga