Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Organisatsioonikäitumine (üldsuund)
 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis seisneb kutsesobivuskatses (100%) ja koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%. Kirjaliku ülesande sisuks on etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti). Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni.
 • Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi koduleheküljel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

NB! Koos vastuvõtudokumentidega palume esitada ka pildiga elulookirjelduse ja diplomi ning akadeemilise õiendi koopia.

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava


Organisatsioonikäitumine (spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele)
 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Töökogemus militaarsetes ja paramilitaarsetes struktuurides (kaitseväe- politsei-, päästeteenistuses või tolli-, maksu-, vanglaametnikuna)
 • Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis seisneb kutsesobivuskatses (100%) ja koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%. Kirjaliku ülesande sisuks on etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti). Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni.
 • Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi koduleheküljel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

NB! Koos vastuvõtudokumentidega palume esitada ka pildiga elulookirjelduse ja diplomi ning akadeemilise õiendi koopia.

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava


Organisatsioonikäitumine (spetsialiseerumisega tervishoiuorganisatsioonidele)
 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • Töökogemus tervishoiuorganisatsioonis (haiglad, perearstikeskused, ravimifirmad, apteegid jne)
 • Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis seisneb kutsesobivuskatses (100%) ja koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%. Kirjaliku ülesande sisuks on etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti). Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni.
 • Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi koduleheküljel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

NB! Koos vastuvõtudokumentidega palume esitada ka pildiga elulookirjelduse ja diplomi ning akadeemilise õiendi koopia.

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava