Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

Miks loodus- ja terviseteaduste instituut?

 • Loodus- ja terviseteaduste instituut (LTI) on suuruselt kolmas Tallinna Ülikooli instituut. 
 • Meil on ligi 1300 tudengit, kes õpivad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.
 • Tallinna Ülikooli loodusteaduste ja pedagoogikavaldkonna õpe toimub kesklinnas. Kehakultuuri ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajate õpe toimub peamiselt Räägu õppehoones.
 • Õppekavad on akrediteeritud, teaduspõhised ja lähtuvad erialade kutsestandarditest – õpetajaks õppija saab lõpetamisel kaasa ka õpetaja kutse.
 • Õppekavades on palju erialadevahelist põimumist, mis aitavad kujundada praktilisi oskusi, ettevõtlikust ning loovust.
 • Oleme interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
 • Me toetame tudengite mobiilsust rahvusvahelise kogemuse saamiseks, nii õppijana- kui praktika eesmärgil.
 • Meil on kaasaegne õpikeskkond, kus on tipptasemel laborid ja töökojad.
 • Instituudi tugevuseks on õppekavade ja teadusvaldkondade heterogeensus, loodus- ja käitumisteadusi kombineerides saab luua huvitavaid ühisprojekte.
 • Meie vastutada on ka terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis – peame olema ise eeskujuks teistele.

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd
 • Kasemaa, Antek; Liik, Kadi; Meerits, Artur (2016). Research Report: The Initial Results of Adopting the Transformational-Transactional Leadership Inventory in the Estonian Context. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 1, 74−95.
 • Kikas, Eve; Toomela, Aaro; Männamaa, Mairi; Soodla, Piret; Jõgi, Anna-Liisa; Kaldoja, Mari-Liis (2016). Koolipsühholoogi hindamisvahendite komplekt : manuaal. Kikas, Eve (Toim.). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.
 • Kullasepp, Katrin (2016). Mapping trajectories of becoming a psychologist. In: Sato, T., Mori N., Valsiner, J. (Ed.). Making of The Future: The Trajectory Equifinality Approach in Cultural Psychology (43−51). Information Age Publishing
 • Liivamägi-Hitrov, A.; Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn: Justiitsministeerium.
 • Malleus, Elina; Kikas, Eve; Kruus, Sigrid (2016). Studentsʼ Understanding of Cloud and Rainbow Formation and Teachersʼ Awareness of Studentsʼ Performance. International Journal of Science Education, 38 (6), 993−1011.
 • Mørch-Johnsen, L., Nesvåg, R., Jørgensen, K.N., Lange, E.H., Hartberg, C.B., Haukvik, U.K., Kompus, K., Westerhausen, R., Osnes, K., Andreassen, O.A., Melle, I. (2016). Auditory cortex characteristics in schizophrenia: associations with auditory hallucinations. Schizophrenia Bulletin, 1−9.
 • Tereping, Avo-Rein (2016). Listener Preference for Concert Sound Levels: Do Louder Performances Sound Better? Journal of the Audio Engineering Society, 64 (3), 138-148.
 • Toomela, Aaro (2016). Kultuur, kõne ja Minu Ise. Eesti Keele Sihtasutus, 590 lk.
 • Toomela, Aaro (2016). Six meanings of the history of science: the case of psychology. In: H. Klempe & R. Smith (Ed.). Centrality of history for theory construction in psychology (47−73). Cham: Springer. (Annals of Theoretical Psychology; 14).

Eriala õppejõudude ja teadurite publikatsioonide ning saadud teadus- ja rakendusprojektide täisviited on kättesaadavad andmebaasis ETIS.

Ülikooli tippkeskused

TLÜ tippkeskus on ülikooli arengukavaga määratletud fookusvaldkonna või valdkondade arendamisele suunatud teaduskoostöö projekt, mille elluviimises osaleb vähemalt kaks ülikoolivälist teadusrahastust omavat uurimisrühma. Tippkeskusesse koondunud uurimisrühmad ja akadeemilised töötajad moodustavad selgelt defineeritud ühise interdistsiplinaarse uurimissihiga terviku, mis on oma valdkonnas rahvusvahelise tasemega teaduskeskus.

Tippkeskuse loomise eesmärk on toetada uurimis- ja loomerühmade distsipliinideülest koostööd väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks, väliskoostöö tõhustamiseks ning ülikooli konkurentsivõime tõstmiseks.

Viis interdistsiplinaarset TLÜ tippkeskust alustasid tööd 2015. aasta sügisel ning on moodustatud tingimuslikult tähtajaga kuni 31. detsembrini 2020. 

Ühe minuti loengud
Blogi

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud ja doktorandid kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teadussaavutustest, ideedest ja muudel instituuti puudutavetel teemadel meie Loodusblogis.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Tudengite õppetöövälist akadeemilist elu kujundavad enamasti TLÜ üliõpilasesindus ja LTI üliõpilasnõukogu. Väljaspool õppetööd on sagedasemateks ajaveetmisvõimalusteks osalemine Ülikooli esindusrühmades, mis tegelevad peamiselt spordi (esindusvõistkonnad), tantsu ja lauluga. Loe Tallinna Ülikoolis tegutsevate üliõpilasorganisatsioonide kohta lähemalt meie SIIT