Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekavad ja -ained

Õppekavad ja -ained

Peaeriala

Psühholoogia inimeseõpetuse suunal saab spetsialiseeruda vaid Tallinna Ülikoolis. Psühholoogia bakalaureuseõppe inimeseõpetuse suund sobib nendele, kes huvituvad inimestest, hoolivad inimese psühholoogilisest ja füüsilisest heaolust ning tahavad töötada inimestega. Inimeseõpetuse suuna lõpetaja saab laiapõhjalise hariduse nüüdisaegses terviklikus inimkäsitluses. Õppekava läbinul on põhjalikud teadmised nii psühholoogia kui ka tervisekäitumise valdkonnas. Instituudil on tihedad partnerlussuhted välisülikoolidega, mille raames külastavad ülikooli ka välisõppejõud. Õppetöö toimub moodsa tehnikaga varustatud auditooriumides. 

Psühholoogia suunal bakalaureuseõpe sobib neile, kes huvituvad inimestest ning tahavad töötada inimestega. Õppekava läbinu oskab analüüsida inimkäitumist ja oma järeldusi veenvalt põhjendada. Bakalaureuseõppekava loob eeldused töötamiseks psühholoogiaalaseid teadmisi nõudvatel erialadel ja õpingute jätkamiseks magistriõppes. Õppetöö toimub nii loengute, seminaride kui ka iseseisva töö vormis. Instituudil on tihedad partnerlussuhted välisülikoolidega, mille raames külastavad ülikooli ka välisõppejõud. Õppetöö toimub moodsa tehnikaga varustatud auditooriumides.

Õppevormi kirjeldus

Õpe toimub päevasel ajal kogu arginädala jooksul.

Olulised erialaained
 • Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
 • Arengupsühholoogia
 • Isiksusepsühholoogia
 • Nõustamispsühholoogia
 • Tervisepsühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Bioloogiline psühholoogia
 • Sõltuvuskäitumine
 • Koolipsühholoogia
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Mõjustamispsühholoogia
 • Reklaamipsühholoogia
 • Karjääriplaneerimine
 • Juriidiline psühholoogia
 • Andmeanalüüs
 • Psühhodiagnostika

Tutvu õppekavaga