Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%

Vastuvõtueksam 75%, mille osad on:

  • silmaringitest
  • grupitöö: valitud teema analüüs grupis. (hinnatakse koostööd rühmaga, esinemisoskust, arutlusloogikat ning argumenteerimisoskust)
  • individuaalne intervjuu: vesteldakse erinevatel üldistel ja isiklikel teemadel.

Vastuvõtulävend on 65 palli

Sisseastumise ajakava