Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad psühholoogias või sellele vastav ettevalmistuse aste (psühholoogia eriala haridus vähemalt 180 EAP mahus).

Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis koosneb:

  • kirjalikust osast, kus arvestatakse nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooli lõpetanutel viimase viie aasta jooksul sooritatud psühholoogia bakalaureuseeksami tulemust.
  • vestlusest, kuhu palume kaasa võtta viimase kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö.

Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi koduleheküljel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda arvestades.

Vastuvõtukomisjonile tuleb esitada:

  • elulookirjeldus
  • esialgse magistritöö ca 4-leheküljeline kava koos juhendaja allkirjaga
  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Magistriõppesse sisseastumise tingimuseks on inglise keele oskus A2 tasemel, kuna iga magistriastme üliõpilane peab läbima õpingute jooksul vähemalt ühe inglise keelse aine ja lisaks erialase võõrkeele aine (minimaalselt tasemel B.2.1.).

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava