Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaeriala

Peaerialaks on psühholoogia.

Eesmärgid:

 • süvendatud teadmised psühholoogia olulisematest kaasaegsetest teooriatest, mudelitest ja meetoditest;
 • Anda uurimistöö läbiviimise ja tulemuste rakendamise oskused psühholoogias;
 • Võimaldada süvendatud teadmiste omandamist kolmel spetsialiseerumissuunal: nõustamispsühholoogia, koolipsühholoogia ja organisatsioonipsühholoogia;
 • Toetada psühholoogi, nõustaja, psühholoogilist abi andvatel või akadeemilistel ametikohtadel töötamiseks vajalike kutseoskuste kujundamist;
 • Toetada suutlikust analüüsida ühiskonna probleeme ja osaleda nende lahendamisel;
 • Kujundada suutlikkust hinnata enesetäiendamise vajadust ning jätkamist professionaalse arengu suunas (sh. psühholoogia doktoriõppes).

õppekava õpiväljundid

 • tunneb psühholoogia olulisemaid teooriaid, mudeleid ja meetodeid, süvendatult nõustamispsühholoogia, kooli- või organisatsioonipsühholoogia kaasaegseid lähenemisi.
 • oskab kriitiliselt hinnata ja analüüsida psühholoogilisi teooriaid, uurimuste tulemusi ja nende metodoloogilist korrektsust.
 • suudab omandatud teadmisi rakendada erialases töös, oskab planeerida ja kriitiliselt analüüsida oma tegevusi.
 • suudab töötada psühholoogi, nõustaja ja muul psühholoogilist abi andval või akadeemilisel ametikohal.
 • suudab osaleda erialases diskussioonis ja käsitleda spetsiifilisi erialateadmisi ka laiemas ühiskonna kontekstis.
 • suudab hinnata enesetäiendamise vajadust ning jätkamist professionaalse arengu suunas (psühholoogia doktoriõppes).
Õppevormi kirjeldus

Päevaõpe. Õppetöö toimub päevasel ajal kogu esmaspäevast reedeni.

Olulised erialaained
 • Arenguteooriad
 • Pereteooriad
 • Individuaalsete erinevuste teooriad
 • Sotsiaalpsühholoogilised teooriad
 • Antisotsiaalne käitumine
 • Kultuuriti võrdlev psühholoogia
 • Mitmemõõtmeline statistika
 • Andmeanalüüsi interpreteerimine
 • Nõustamispsühholoogia spetsialiseerumine: nt kliiniline lapsepsühholoogia, psühhiaatria ja psühhofarmakoloogia, kliiniline psühhodiagnostika Koolipsühholoogia spetsialiseerumine: nt psühhodiagnistika koolis, nõustamine ja konsulteerimine koolis, uurimismeetodid koolipsühholoogias Organisatsioonipsühholoogia spetsialiseerumine: nt töötajate hindamine, juhtimise psühholoogia, karjääriplaneerimine ja -nõustamine

Tutvu õppekavaga