Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaeriala

Peaerialaks on rekreatsioonijuhtimine. Sealjuures on kutsepraktikale pühendatud 6 EAP kuid eriala valikainena saab teostada ka välispraktikat 9EAP mahus. Vabaaineteks on ettenähtud 6 EAP. Magistritöö maht on 24 EAP.

Ka on võimalus õppeperioodi jooksul kasutada Erasmus+ stipendiumit välisõpinguteks, kas siis üheks semestriks või terveks õppeaastaks. Lisaks on pakutakse Erasmuse stipendiumit erialase praktika kogemiseks välisriigis.

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub tsükliõppena. Õppetöö toimub üle ühe nädala, neljapäeva õhtust laupäeva õhtuni. Üldained, vabaained vastavalt ainet õpetava osakonna õppetöö korraldusele.

Olulised erialaained

Erialaained on seotud nii organisatsioonikäitumise (juhtimine, motiveerimine, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia, organisatsiooniteooriad, personali-, aja- ja karjääri juhtimine) kui puhke korralduse ja töövõime taastamisele (rekreatiivsete tegevuste ja ürituste kavandamine, ressursside hindamine erialases organisatsioonis, eetika küsimused). Suurt rõhku pannakse ka magistritöö teostamist toetavatele ainekursustele (erialane võõrkeel, uurimisseminarid).

Õppemeetodid on mitmekülgsed, ei puudu ka õppekäigud, juhtumanalüüsid, mitmesugused rühmatöö vormid. Uurimustöö osas toetatakse üliõpilase oma töökeskkonna ja erialast tulenevat seotust rekreatsiooni ja vaba aja temaatikaga.

Tutvu õppekavaga