Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaeriala

Peaerialaks on rekreatsioonikorraldus. Vabaaineid pakub õppekava 16 EAP osas, praktika 6 EAP, bakalaureusetöö annab 12 EAP.

Ka on võimalus õppeperioodi jooksul kasutada Erasmus+ stipendiumit välisõpinguteks, kas siis üheks semestriks või terveks õppeaastaks. Lisaks on pakutakse Erasmuse stipendiumit erialase praktika kogemiseks välisriigis.

Õppevormi kirjeldus

Statsionaarõpe, päevaõppena, igapäevaselt. Õppetöös püütakse rakendada võimalikult palju kogemusõppe põhimõtteid ja aktiivõppe vorme.

Olulised erialaained

Õppekavas palju aineid kus on keskmes  inimene ja tema valikud tervisliku eluviisi suunas; ained mis aitavad mõista vaba aja ja rekreatsioonikorralduse vajadust ja võimalusi; tervise ja liikumise suunaliste toodete ja teenuste arendus ja pakkumine; klienditeeninduslikud aspektid, looduskeskkonnas tegutsemine säästlikul ja ka ohutul moel, erinevate rekreatiivsete tegevuste didaktika tundmine.

Kindlasti ei puudu õppekavast erialase praktika sooritamise võimalus. Ja et eriala lõpetada tuleb kindlasti igaühel  bakalaureusetöö raames viia läbi paljudele ehk oma esimene uurimus erialases valdkonnas.

Ürituste korraldamine
 • Projekti planeerimine ja juhtimine
 • Rekreatsiooniürituste korraldamine
 • Ettevõtluse alused
 • Üritusturunduse alused
 • Ürituste produktsioon
 • Teenuste turundus
 • Ürituste rahastamine, sponsorlus, presentatsioonitehnikad
 • Sissejuhatus turundusse (ingl.k)
 • Spordiorganisatsioon ja korraldus
Eriala üldained
 • Vaba aja ja rekreatsiooni teooriad
 • Liikumisharrastuse teooria ja metoodika
 • Grupiprotsessid ja rühmatöö meetodid
 • Keskkonnakaitse ja rekreatsioon
 • Turism ja reisikorraldus
 • Klienditeeninduse alused
 • Anatoomia, Füsioloogia, Esmaabi
 • Ujumine, suusatamine, mänguõpetus
Rekreatsioon looduskeskkonnas
 • Eesti elustik ja elukooslused
 • Looduses liikumise teooria ja metoodika
 • Ökoturism
 • Rekreatsiooni geograafia
 • Seiklustegevuste teooria ja metoodika
 • Riskijuhtimine rekreatiivses tegevuses
 • Rekreatiivsed rajatised looduskeskkonnas
 • Erinevad matkatehnikad
Eriala valikained
 • Spordiala treeneri III taseme eriala koolitused
 • Spordipsühholoogia
 • Spordipedagoogika
 • Spordisotsioloogia
 • Toitumine
 • Mänguteooriad
 • Valik spordialasid

Tutvu õppekavaga