Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Sisseastumine - Bakalaureuseõpe - Kehakultuuri eriala vastuvõtueksam

Kehakultuuri eriala vastuvõtueksam

  • Päevaõpe
  • Tsükliõpe

Kutsesobivuse praktiline eksam sooritatakse sportliku mitmevõistlusena üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava spordialadel - kergejõustikus, sportmängudes (korvpall või võrkpall), ujumises ja võimlemises. Harjutuste sooritus peab vastama alale kehtivatele võistlusmäärustele.
 
Koondhinde saamiseks peab osalema kõikidel aladel. Kui sisseastuja ei stardi ujumise ja jooksudistantsidel või ei soorita harjutust võimlemises ja sportmängudes, fikseeritakse sisseastuja vastaval alal kui MITTEILMUNUD, mis ei luba sisseastujal sooritada järgnevaid eksameid.
 
Kutsesobivuse eksami hinne pannakse välja nelja spordiala koondhindena (100 punkti
36 aastastele ja vanematele rakendub vanusekoefitsent 1,1, s.t. koondhinne korrutatakse koefitsendiga 1,1).
 
Täiendavad 10 punkti vastuvõtueksamil annab kas:töötamine õpetajana (esitada tõend koolis töötamise kohta) või kehtiva treeneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia tasemelitsentsist). Vajalikud dokumendid esitada eriala vastuvõtukomisjonile komplekseksamile eelneval üldkonsultatsioonil. Hilisemaid pretensioone ei arvestata
Võimlemine Harjutuste kirjeldus ja hindamine (pdf), 
Videod: 
akrobaatika (wmv) ja 
koordinatsiooniharjutus (wmv)
Sportmängud vali: korvpall või võrkpall, hindamine (pdf)
Ujumine 50 m, hindamine (pdf)
Kergejõustik vali: 100m või 1500 m , hindamine (pdf)
Punktiarvestus Koondhinne (pdf)