Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Sisseastumine - Bakalaureuseõpe - Kehakultuuri eriala vastuvõtueksam

Kehakultuuri eriala vastuvõtueksam

  • Päevaõpe
  • Tsükliõpe
uuendatud 19.04.2018

Kutsesobivuse eksam koosneb kahest kohustuslikust osast:

1. Praktilised testid ja 2. Kutsesobivusvestlus

Praktiline eksam sooritatakse sportliku mitmevõistlusena üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava spordialadel - kergejõustikus, sportmängudes (korvpall või võrkpall), ujumises ja võimlemises. Harjutuste sooritus peab vastama alale kehtivatele võistlusmäärustele.

Kui sisseastuja ei stardi ujumise ja jooksudistantsidel või ei soorita harjutust võimlemises ja sportmängudes, fikseeritakse sisseastuja vastaval alal kui MITTEILMUNUD, mis ei luba sisseastujal sooritada järgnevaid eksami osasid.

Nelja spordiala koondhinde saamiseks peab osalema kõikidel aladel ja teenima välja vähemalt 1 punkti.

Kutsesobivusvestluse eesmärgiks on välja selgitada, kui suur on sisseastuja soov ja tahtmine õppida valitud erialal. Vestlusel käsitletakse järgnevaid teemasid: sportlik eriala, varasem (töö)kogemus, motivatsioon õppida, tuleviku nägemus, huvialad jmt.

Vestlusele pääsejad antakse teada teise päeva lõpus (edasipääs sõltub eesti keele eksami ja kehaliste katsete tulemustest). Vestlus on individuaalne, kestvusega ca 10-15 minutit. Vestlus toimub nimekirja alusel mitmes erinevas rühmas samaaegselt. Vestluste ajakava avalikustatakse teise vastuvõtupäeva õhtul.

Kutsesobivuse eksami hinne pannakse välja nelja spordiala ja kutsesobivusvestluse punktide summana - maksimaalselt 100 punkti, millest 20 moodustab vestlus ja 80 spordialad (Spordialade puhul rakendub 36 aastastele ja vanematele vanusekoefitsent 1,1, s.t. koondhinne korrutatakse koefitsendiga 1,1.).

Täiendavad 10 punkti vastuvõtueksamil annab kas: töötamine õpetajana (esitada tõend koolis töötamise kohta) või kehtiva treeneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia tasemelitsentsist). Vajalikud dokumendid esitada eriala vastuvõtukomisjonile komplekseksamile eelneval üldkonsultatsioonil. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Võimlemine Harjutuste kirjeldus ja hindamine (pdf), 
Videod: 
akrobaatika (wmv) ja 
koordinatsiooniharjutus (wmv)
Sportmängud vali: korvpall või võrkpall, hindamine (pdf)
Ujumine 50 m, hindamine (pdf)
Kergejõustik vali: 100m või 1500 m , hindamine (pdf)
Punktiarvestus Nelja spordiala koondhinne (pdf)