Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-KristiinSidok.JPG

Kristiin Sidok
Gustav Adolfi Gümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja. Käsitöö õpetaja, kes loob trende.

Ilmselt ikka sisetunne ütles, et see ongi täpselt nii huvitav ja kasulik eriala, mida õppida - kui isegi mitte otse ülikoolipingist kooli käsitöö ja kodunduse õpetajaks, siis elukooliks kaasa kasulikke teadmisi suure kuhjaga! Oskused ja isetegemine rikastavad!

Loe Kristiini blogisid: "GAG õpilastööd", "Abiks käsitöö ja kodunduse õpetajale" ja "KriŠkap". 


__thumb_-2-Eva_Veeber.jpg

Eva Veeber
Tallinna Ülikooli käsitöö didaktika lektor.

Käsitöö ja kodunduse bakalaureuseõppes omandasin põhjalikud teadmised antud valdkonna mitmekesisusest, selle võimalustest ja väljakutsetest. Magistrantuuris õpitu võimaldas mul asuda tööle pedagoogina üldhariduskoolis ning jätkata valitud teed Helsinki ülikooli doktoriõppes. Leian, et antud valdkonnas on võimalik uurida inimeseks olemist unikaalsel ja tasakaalustaval viisil – ühendades õpitavat oma senise elukogemuse, ideede ja käteosavusega loomingulise eneseväljenduse nimel.

Loe Eva artiklit Delfist "Kuidas päästa maailma oma kätega?"


Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanutel on võimalik töötada põhikooli tehnoloogia valdkonna ainete õpetajana (kas käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogia õpetuse erialal) ning vastavate huviringide juhendajana. Lisateadmised ja -oskused, mis on omandatud bakalaureuseastmes kõrvalaine õpingute käigus, võimaldavad õpetada põhikoolis lisa õppeainet.

Samuti on meie vilistlaste seas ka mitmeid ettevõtjaid ja moedisainereid. 

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõpe on esimene aste õpetaja elukestvas õppes. Õpetaja professionaalsuse tõstmiseks on võimalik pidev enesetäiendamine täiendkoolitustel ning ainealastel kursustel. Lisaks, saavad teadustöös edukad lõpetajad jätkata soovi korral haridusteaduste doktoriõppes.