Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peavad olema läbitud käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpingud bakalaureusetasemel või nendele vastav ettevalmistuse aste. Juhul, kui puudub otsene erialane ettevalmistus, soovitame eelnevalt läbida bakalaureusetaseme baaskursused. Vaata tasulisi ettevalmistavaid kursusi Aasta ülikoolis lehelt.
  • Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis seisneb essee kirjutamises ja vestluses. Haridusteaduslik osa sisseastumiseksamis veel täpsustub. Teema avaldatakse kohapeal. 
  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Sisseastumise ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava