Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Ökoloogia

Õppekava eesmärgid
 • luua doktorantidele tingimused laiapõhjalise ja süsteemse süvahariduse saamiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning iseseisvaks teaduslikuks uurimistööks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel;
 • toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks, tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.
Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinu:

 • mõistab loodus- ja täppisteaduste valdkonnasiseste ja -väliste teadmiste ning uurimismeetodite tähendust ja ulatust;
 • suudab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida erialaspetsiifilisi probleeme ning teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
 • oskab planeerida uuringut ja kasutada tänapäevaseid uurimis- ja andmeanalüüsimeetodeid;
 • suudab kirjalikult ja suuliselt esitada oma uurimistöö tulemusi nii erialaspetsialistidele kui ka laiemale üldsusele;
 • on pädev edasi andma oma õpitulemusi juhendamise ja õpetamise teel;
 • on teadlik vajadusest jätkuõppeks ja professionaalseks arenguks.
Keda ootame õppima?

Õppekava on suunatud kõigile looduse ja keskkonna probleemide erinevatest aspektidest huvitatuile. Õppekava eesmärk on anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi loodusteaduste teooriatest ja kaasaegsetest suundumustest.

Miks tulla meile õppima?

Ökoloogia doktoriõppekava kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest. Õppekava alustas tööd alates 1994. aastast ja on tähtajatult akrediteeritud. Põhirõhk on suunatud doktoritöö ettevalmistamisele, mille hindamise kriteeriumiteks on osalemine rahvusvahelises teadusdiskussioonis. Senini on doktoritöö edukalt kaitsnud 27 doktoranti ja neile on omandatud Eesti Vabariigi kõrgeim teaduskraad PhD (filosoofiadoktor) ökoloogias. Õppekava osaleb Maateaduste ja ökoloogia doktorikoolis.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Karjäärivõimalused

Rahvusvaheliselt akrediteeritud doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel teadlastena, õppejõududena ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides. Senistest õppekava edukalt läbinutest jätkab enamus teadustööd ülikoolides, mõned ka väljaspool Eestit.

Kaitstud doktoritööd

Kaitstud doktoritöid vaata siit.

Nt: Rando Tuvikese (Tallinna Ülikooli teadur, keemia dotsent) poolt pakutud võimalikud doktoritöö teemad on leitavad siin.

Vastuvõtutingimused
 • Üldised vastuvõtutingimused leiate siit.
 • Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.

Doktoritöö kavand tuleb esitada koos vastuvõtudokumentidega või saata skaneeritult koos potentsiaalse juhendaja allkirjaga õppekava juhile Tiiu Koffile tiiu.koff....at....tlu.ee ja keskkond....at....tlu.ee.

Olulised faktid:

 • Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)
 • Õppeteenustasu: tasuta õpe
 • Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel
 • Vastuvõtu valdkond: loodus- ja täppisteadused
 • Antav kraad: filosoofiadoktor (ökoloogia)
 • Õppekohtade arv: 1

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtu ajakava

Vastuvõtueksamite ajakava

Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut
Kristin Part, õppenõustaja
E-post: kristin.part....at....tlu.ee ja keskkond....at....tlu.ee
Tel: +372 640 9415
Tiiu Koff
Professor, õppekava juht
Telefon: +372 6199 825
E-post: tiiu.koff....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja tervisteaduste instituut

Olulised faktid

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (8 semestrit)

Õppeteenustasu: tasuta õpe

Õppetöö keel: eesti keel, inglise keel

Vastuvõtu valdkond: loodus- ja täppisteadused

Antav kraad: filosoofiadoktor (ökoloogia)

Õppekohtade arv: 1