Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppetöö - Dokumendid ja juhendid

Dokumendid ja juhendid

Üldised dokumendid
Lõputööde tähtajad 2018

Kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde nõuded, lõpueksami nõuded ja teemad ning lõputööde esitamise tähtajad:

Õppekava

Lõputöö nõuded või lõpueksami nõuded ja teemad*

Lõputöö esitamise tähtajad

Bioloogia (kõrvalerialaga) BSc Integreeritud loodusteadused BSc

Keskkonnakorraldus BSc, MSc

Linnakorraldus MA

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MSc

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA

 

Juhend loodusteaduste  ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks

 

2 nädalat enne kaitsmist

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö BA

Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja MA

Juhend tehnoloogia ja tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 

Psühholoogia BA, MA

Organisatsioonikäitumine MA

Bakalaureuseeksam koosneb kirjalikust teoreetilisest osast ning iseseisvast empiirilisest uurimustööst.

Juhend psühholoogia eriala uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde koostamiseks ja vormistamiseks

Juhend organisatsiooni-käitumise magistritööde koostamiseks ja  vormistamiseks

2-3 nädalat enne kaitsmist

Kunstiteraapiad MA

Juhend kunstiteraapiate magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

 

Kehakultuur BA

Kehakultuuri õpetaja MA

Juhend kehakultuuri erialade bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

Rekreatsioonikorraldus BA, MA

Juhend rekreatsioonikorralduse bakalaureuse- ja magistritöö koostamiseks ja vormistamiseks

2 nädalat enne kaitsmist

*Eeltoodud vastava valdkonna juhendid kehtivad ka suletavate õppekavade lõputöödele.

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng

  

Psühholoogia ja käitumisteadused
Psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõpe
Organisatsioonikäitumise magistriõpe
Kunstiteraapiate magistriõpe

  

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika