Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppetöö - Olulised kuupäevad

Olulised kuupäevad

2017/2018 õ.a.

Üldised tähtajad, akadeemiline kalender
Tutvu ka ülikooli avalike sündmuste kalendriga.

Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund 

Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
20.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
26.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
Lõputööde kaitsmine sügissemestril
22.11.2017-28.11.2017 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 
04.12.2017 Eelkaitsmine, Kehakultuur, kell 09:00 Loe lähemalt
04.12.2017 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja, Loe lähemalt
04.01.2018 Õppekava 100% täitmine
04.01.2018 Lõputöö esitamine
03.01.2018 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine
17.01.2018 BA lõputöö kaitsmine
17.01.2018 MA lõputöö kaitsmine
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
20.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
Lõputööde kaitsmine sügissemestril
06.12.2017 Eelkaitsmisele registreerimine 
07.12.2017 Lõputööde eelkaitsmine: BA ja MA (loe lähemalt) (pdf)
05.01.2018 Õppekava 100% täitmine
08.01.2018 Lõputöö esitamine
16.01.2018 Lõputöö kaitsmine:  MA
18.01.2018 Lõputöö kaitsmine:  BA

Kaugõppe ja tsükliõppe õppesessioonid 2017/2018
28.08.-03.09.2017
23.10.-29.10.2017
02.01.-07.01.2018 (algab teisipäeval)
19.03.-25.03.2018
04.06.-10.06.2018

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

Käsitöö ja kodundus, Käsitöö- ja kodunduse õpetaja, Töö- ja tehnoloogiaõpetus, Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
30.10.2017 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine 2016/2017 õppeaastaks
Lõputööde kaitsmine sügissemestril (pdf)
Eelkaitsmine      
Lõputöö esitamine
15.01-21.01.2018 Lõputööde kaitsmine

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

Kunstiteraapiad, bakalaureuse- ja magistriõpe
31.10.2017 lõputööde teemade kinnitamine 2017/2018 õppeaastaks
Lõputööde kaitsmine sügissemestril
13.11.2017 vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
23.11.2017 bakalaureusetöö esitamine kunstiteraapiate üksusesse
08.12.2017 bakalaureusetööde kaitsmine
11.12.2017 magistritööde eelkaitsmine
05.01.2018 magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse
19.01.2018 magistritööde kaitsmine
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.04.2018 vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
25.04.2018 - 27.04.2018 magistritööde eelkaitsmine
23.05.2018 magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse
06.08.2018-08.06.2018  magistritööde kaitsmine

 

Psühholoogia, bakalaureuseõpe

11.09.2017

Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite uurimisprojektide teemade esitamine kinnitamiseks Instituuti enda ja juhendaja allkirjaga kuni kell 15.00 (varasemad võlglased 2016/2017 õa kevadsemestrist, kellel teema pole kinnitatud või kes vahetavad teemat).

28.09.2017

Bakalaureuseõppe tudengite valmis uurimisprojektide esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks (PS! Eelduseks Teadusliku uurimistöö seminari teoreetilise osa positiivne sooritamine kevad 2017!).

03.10.2017

Bakalaureuseõppe tudengite seminaritöö projektide esitamine enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks Instituuti kuni kell 15.00 (2017/2018 õa kevadel lõpetajad ja varasemad võlglased).

05.10.2017

Uurimisprojektide esitamine Instituuti kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga kuni kell 15.00 (kevadised võlglased, Teadusliku uurimistöö seminari raames) PS! Eelduseks teoreetilise osa positiivne sooritamine kevad 2017!
06.10.2017 Uurimisprojektide kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks, al kell 12.00.
12.10.2017 Uurimisprojektide kaitsmised (Teadusliku uurimistöö seminari raames), ruumis S-116.

02.01.2018

Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite valmis seminaritöö esitamine juhendajale (üle nominaalaja õppijad) kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.

05.01.2018

Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengid esitavad e-maili teel: sille.silluta....at....tlu.ee  esitatava seminaritöö eesti- ja inglisekeelne täpse pealkiri (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.

05.01.2018

Seminaritööde esitamine kahes eksemplaris talvisele kaitsmisele (üle nominaalaja õppijad) kuni 15.00 juhendaja allkirjadega!
Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta....at....tlu.ee  +  kontakt e-maili aadressina, millega on võimalik hiljem ühendust võtta (mitte tlu meil)! 
08.01.2018 Seminaritööde kätte saamine instituudist retsenseerimiseks, al kell 15.00
12.01.2018 Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti eksamiajaks.
12.01.2018 Bakalaureuseeksam (üle nominaalaja õppijad), kell 10.00, ruumis S-116
19.01.2018 Seminaritööde kaitsmine (üle nominaalaja õppijad), ruumis S-116, algusaeg selgumisel

Psühholoogia, magistriõpe

25.09.2016 Psühholoogia esimese aasta magistrantide magistritöö projektide esitamine kahes eksemplaris koos enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks ja retsenseerimiseks Instituuti kuni kell 15.00.
26.09.2017 Psühholoogia esimese aasta magistrantide magistritöö projektide kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks al kell 12.00.
03.10.2017 Esimese aasta psühholoogia magistrandid retsenseerivad omavahel komisjoni ees magistritöö projekte (PSP7037 Magistriseminar raames, ruumis S-116).
16.11.2017 Teise aasta psühholoogia magistrantide Magistriseminari (PSP7037) materjalide (50% valmis magistritöö) esitamine Instituuti kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga kuni kell 12.00.
17.11.2017 50% valmis magistritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks.
28.11.2017 Teise aasta psühholoogia magistrantide ja üle nominaali õppijate Magistriseminari (PSP7037) raames toimuv seminar (50% kaitsmine), ruumis A-121
04.12.2017 Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (talvel lõpetajad) kuni kell 15.00 (90 % eelkaitsmine).
05.12.2017 90% valmis magistritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks.
12.12.2017  Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine 90%) PSP7037 Magistriseminari raames (talvel lõpetajad) ruumis A-121.
02.01.2018 Psühholoogia magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja). 
04.01.2018 Psühholoogia magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele kuni kell 15.00 (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel sille.silluta....at....tlu.ee).Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (sille.silluta....at....tlu.ee)
15.01.2018  Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine, ruumis S-116 algusaeg selgumisel. 

Organisatsioonikäitumine, magistriõpe

04.10.2017  Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks Instituuti (kes kevadel lõpetavad ja kelle projekt pole 2016/2017 õp.a kevadel kinnitatud)
01.12.2017 Organisatsioonikäitumise magistriseminari esitamine (talvel lõpetajad) paberkandjal, juhendaja allkirjaga, ühes eksemplaris
08.12.2017 Organisatsioonikäitumise magistriseminari kaitsmine , ruumis S-116
02.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).
05.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel greete.horn....at....tlu.ee ).
Organisatsioonikäitumise magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (greete.horn....at....tlu.ee)
17-18.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine ruumis S-116