Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Vabariigi tublimad tehnoloogiavaldkonna ainete kooliõpilased TLÜs

29.03.2017

7. aprillil toimub Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones (Räägu 49) tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad üldhariduskoolide põhikooli kolmanda astme õpilastele.

Eesti parimad tehnoloogiavaldkonna huvilised võtavad mõõtu vabariiklikus lõppvoorus, mis toimub kolmes tehnoloogiavaldkonna aines: käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses. Osalejad peavad näitama nii teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Nende ainete parimad tundjad selgitati välja piirkondlikes voorudes 15. märtsil. 

"Üldhariduskooli lõpetav noor inimene on valmis ellu astuma: ta teab füüsika seadusi, oskab kasutada matemaatikavalemeid, arutleb esseedes elu sotsiaalsetest ja poliitilistest tahkudest. Sama olulised on põhikoolis omandatud teadmised ja praktilised oskused tehnoloogiavaldkonna ainetes: käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses. Tehnoloogiavaldkonna ainetes korraldatav olümpiaad aitab välja selgitada ja tunnustada võimekamaid ainetundjaid ning võrrelda õppetöö tulemusi nendes ainetes vabariiklikul tasandil," sõnas tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi korralduskomisjoni esimees ja Tallinna Ülikooli tekstiilitehnoloogiate lektor Anne Hein.

Olümpiaad toetab põhikooli õpilastes Eesti kultuuripärandi ja –tausta väärtustamist, suunab õpilasi sobiva teabe kogumisele, õigetele materjalide ja töötlemisviiside valikutele, originaalsete vaatenurkade leidmisele. Praktiliste ülesannete lahendamine innustab neid uusi ideid kavandama ja esitlema, nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.

Olümpiaad toimub üle aasta ja seda korraldavad juba mitmendat aastat Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse eriala õppejõud. Toimumispäeval on abistamas ka integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala üliõpilased.

Lisainfo:

Anne Hein 
Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi korralduskomisjoni esimees
+372 55567949