Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Anto Raukase sulest ilmus "Fosforiit - meie ühine rikkus"

10.10.2017

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Keskuse vanemteaduril Anto Raukaselt ilmus järjekordne raamat "Fosforiit - meie ühine rikkus", kus valgustatakse põhjalikult "fosforiidisõja" ajalugu, fosforiiti kui Eesti kõige tähtsamat maavara ja selle kaevandamise ja kasutamise perspektiive.

Pole kahtlust, et fosforiit on Eesti suurimaid rikkusi, mille võimaliku kaevandamise ümber liigub palju müüte ja väärinformatsiooni. Maakera elanike arv kasvab katastroofilise kiirusega ja sama kiirusega kasvab ka nälgivate inimeste arv, sest põllumajandussaadusi napib juba praegu.

Eestis on Euroopa Liidu suurimad fosforiidivarud ja neid on võimalik keskkonnahoidlikult kaevandada-töödelda ning seda nii kohalike põllumeeste vajaduste rahuldamiseks kui ka ekspordiks.  Oluline on see, et hinnalisest maavarast tõuseks tulu mitte üksnes kitsale ärimeeste ringile, vaid kõigile eestimaalastele. See nõuab seaduste karmistamist ja üldrahvalikku kontrolli.

Raamat "Fosforiit - meie ühine rikkus" annab selleks vajalikke teadmisi ja oskusi. Möödanikus suudeti eesti keelt ja kultuuri ohustanud fosforiidi kaevandamine peatada, nüüd on aga olud teised ja teistsugune peab olema ka meie tegutsemine: eesmärgiks peaks olema Eesti Vabariigi inimeste heaolu.