Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Lõppes projekt: Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja

05.02.2018

Sügissemestril lõppes Katrin Laasi juhitud projekt "Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja". Kokku lõpetas projekti 10 gümnaasiumi astme füüsika-, keemia- ja bioloogiaõpetajat. Lõpetajate seas oli neli füüsika-, neli keemia- ja kaks bioloogiaõpetajat.

Projekti eesmärk, oli gümnaasiumis töötavate põhikooli füüsika, keemia, geograafia või bioloogia õpetaja kvalifikatsiooniga õpetajate erialase pädevuse tõstmine vastava eriala gümnaasiumi õpetaja tasemele. Poolteist aastat kestnud projekti juhiks oli astronoomia ja optika dotsent Katrin Laas.

„See projekt võttis mind mugavustrsoonist välja. Olen juba mitu aastat õpetaja olnud ja see oli väga motiveeriv ja värskendav minu jaoks. Sain palju uusi ideid, mis andis uut hingamist minu tööle juurde,“ sõnas värkse gümnaasiumiastme keemiaõpetaja tunnistuse saanud Linda Kask. Tema hinnangul motiveeris projektis osalemine rohkem vaeva nägema tundide ülesehituse, meetodite ja uue materjali omastamisega.

Projektist said osa võtta loodusteadusliku aine (füüsika, keemia, bioloogia või geograafia) põhikooliõpetaja kvalifikatsiooniga õpetajad, põhierialal ühe aine õpetajad gümnaasiumis ja ka kõrvalerialal teise aine õpetajad põhikoolis.

Projekti tulemuseks oli gümnaasiumi õpetajatel parem ettevalmistus. Samuti paraneb läbi projekti loodusteaduslike ainete õpetamistase gümnaasiumis nii praktiliste tööde, IKT vahendite kasutamise, teooria kui ka kaasaegsete muutunud õpikäsitluste rakendamise osas.

Vaata galeriid!

Gümnaasiumi loodusteadusliku aine lisaeriala õpetaja õppekava projekti viidi läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus" ja „Haridusasutuse juhtide koolitus" raames koostöös SA Innovega.

__thumb_-2-EL.png__thumb_-2-INNOVE.png