Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Valmis internetiväljaanne: Sood kliima võtmes

04.03.2018

Avaldati internetiväljaanne "Sood kliima võtmes" , mis on mõeldud Eesti looduskaitse spetsialistidele. Vast valminud projekti „Life peat restore“ publikatsioonis antakse ülevaate inimtegevusest põhjustatud muutustest soode ökosüsteemides nii maailmas kui Eestis ning neist tulenevast kasvuhoonegaaside emissioonist Maa atmosfääri.

Projekti üks täitjatest on TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi Ökoloogia keskuse soode rühm. Soode rühmal valmis internetipublikatsioonina ligi 30 leheküljeline ülevaade turbamaade mõju kohta Maa süsinikubilansile. Väike arutelu on ka selle kohta, kuidas kliimamuutused mõjutavad Eesti soid.

Projekt „Life peat restore“ viie maa (Poola, Leedu, Läti, Eesti, Saksamaa) ühisprojekt, mida rahastatakse LIFE Kliimameetme poolt. Projekti eesmärk on taastada kuivendatud turbamaadel sooelupaigad selleks, et taastuks nende alade soodele iseloomulik elurikkus, eelkõige aga selleks, et need alad saaksid toimida turba tekitajatena ja süsiniku sidujatena, nagu see on looduslikes sooelupaikades (vt ka „Rikutud soode taastamisplaan“ TLÜ Meediaväravast).

Loe projekti „Life peat restore“ publikatsiooni täis versiooni SIIT!