Esileht - Ökoloogia keskus - Külaline

Külaline

KÜLALINE 2018

Levan Navrozashvili

Levan Navrozashvili, Head of the "Educational-Research Laboratory For the Complex Environmental Studies" School of Natural Sciences and Engineering, Ilia State University.

Levan Navrozashvili viibis ökoloogia keskuses Erasmus+ õppejõudude mobiilsuse lepingu raames 29. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2018. Ta oli huvitatud meie laboritest ja paleoökoloogistest meetoditest. 31. jaanuaril kell 12.00 anndis ta keskuse saalis ülevaate käimasolevatest projektidest ja uurimisaladest Gruusias.
9. veebruaril kell 14.30 doktorantide seminaril ta tegi ettekande Gruusia muldadest ja nendega seotud keskkonnaprobleemidest, saastumisest raskmetallidega

__thumb_-2-Levan_ruut_4x4.jpg

Nia Siradze

Nia Siradze, Ilia State University magistrant. Nia viibib ökoloogia keskuses Erasmus+ vahetusüliõpilasena, alates 29. jaanuarist 2018 semestri lõpuni. Ta soovib õppida õietolmuaanalüüsi meetodit ja teda võib kohata keskuse laborites.

Nia_Ruut.jpg