Esileht - Ökoloogia keskus - Külaline - Külaline 2014

Külaline 2014

Edith Földi                     

Külalised Orleansi ülikoolist viibisid instituudis 31.08–10.09.2014.
Koostööprojekt Parrot 2012–2014.

Edit_ruut_1(2).jpg

Quentin Choffel, Pascal Bartout, Zoubida Qsair, Laurent Touchart

Külalised Orleansi ülikoolist viibisid instituudis 31.08–10.09.2014.
Koostööprojekt Parrot 2012–2014

Prantslased_ruut1a.jpg

Kari Loe Hjelle

Bergeni Ülikooli (Norra) Muuseumi Loodusteaduste osakonna juhataja viibis instituudis 18.06–13.07.2014 osaledes NPP rahvusvahelisel
nõupidamisel ja välitöödel Rebalas ja Nõmmkülas ühisprojekti raames.

Kari_Loe1a.jpg

Judi R.M.Allen

Dr Judy Allen’i (School of Biological and Biomedical Sciences,
University of Durham, UK) külaskäigu eesmärgiks oli tutvuda Shinya Sugita poolt 2007. aastal välja töötatud taimkatte kvantitatiivse rekonstrueerimise mudeliga LRA (Landscape Reconstruction Algorithm). Koostöö Durhami ülikooliga toimub läbi koostööprojekti “Ecological ‘Tipping Points’ –  How invasion of a potential canopy dominant affects landscape-scale ecosystem patterns.” (01.04.2012 –31.03.2015)  Projekti juhiks Prof. Brian Huntley Durhami Ülikoolist.
Dr. Alleni visiidi käigus pakkus Sugita talle koolitust LRA kasutamiseks ning alustati Šotimaal asuvate uurimsalade andmestiku analüüsiga.
Viibis instituudis 2.–6.06.2014.

Judi_ruut1a(2).jpg

George Tsiamis

Assistant Professor in Environmental Microbiology Department of Environmental and Natural Resources Management University of Patras (Kreeka), http://www.env.upatras.gr/en/people/profiles/id/179 on noorema põlvkonna teadlane, kelle laialdased  huvid on seotud bioenergia, biotehnoloogia, taimede ja loomade mikroflooraga.  Uueks huvitavaks suunaks on kujunemas settes säilinud mikroobide koostis.

George Tsiamis pidas Tallinna Ülikoolis kaks seminari: Unraveling Microbial Dark Matter: from 16S rRNA libraries down to Single Cell Genomics ja Exploring Insect Microbial Diversity: from basic research to applications.

George Tsiamis on esimene esineja Maateaduste ja Ökoloogia doktorikooli toetusel toimuvast ürituste sarjast, mis on pühendatud keskkonnatingimuste rekonstrueerimisele, kasutades erinevaid bioindikaatoreid https://sites.google.com/site/sfcandnpp/home.

Viibis instituudis 2.–5.06.2014.

George_Tsiamis1a.jpg

Quentin Choffel

Orleans´i Ülikooli üliõpilane (magistrant), Prantsusmaa. Viibis instituudis 28.04–20.06.2014 keskkonnauuringute osakonnas ja teeb koostööd järvede uurimisrühmaga. Quentin Choffeli juhendajaks on Tiiu Koff.

Quentin1a.jpg

Thomas Falkenberg

Thomas Falkenberg, PhD, Manitoba Ülikool. Viibis instituudis 16.04.–15.05.2014 ja viis Ökoloogia Instituudis ja Matemaatika-Loodusteaduste Instituudis läbi mitmeid seminare ja loenguid teemal: An Interdisciplinary Approach to Education: Education for Sustainable Well-being.

Thomas1a copy.jpg

Adrien Taccoen 

AgroParis Tech Ülikool üliõpilane, Prantsusmaa. Adrien Toccoen uuris Eesti mullakaarte, et hinnata Haanja kõrgustiku muldade veemahutusvõimet. Paralleelselt muldadega uuris üliõpilane Haanja piirkonna taimkatet, keskendudes metsakooslustele. Mulla- ja taimkatte andmeid kasutati S. Sugita poolt välja töötatud mudelis, mille abil püüti leida taimkatte ja keskkonnaparameetrite vahelisi seoseid. Töö käigus ühtlustati Eesti muldade klassifikatsiooni rahvusvahelise süsteemiga. Uurimistöö valmis DYLAN-Estonia projekti raames ning tulemusi esitleti 7. veebruari instituudi seminaril. Juhendajaks oli Shinya Sugita.
Viibis instituudis 18.09.2013–16.02.2014.

Adrien1a.jpg