Esileht - Ökoloogia keskus - Külaline - Külaline 2016

Külaline 2016

Sergey Znamenskiy

Vanemteadur Sergey Znamenskiy (Venemaa Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus) viibis keskuses 14. detsembril  ja pidas loengu teemal "Invasive  alien  plant  species  on  Karelian meadows".

__thumb_-2-Sergei.jpg

Kenneth L. Verosub

Professor Kenneth L. Verosub (University of California Davis, Department of Earth and Planetary Sciences) viibis keskuses 21.–24. oktoober  ja pidas loengu teemal "Human Impacts of Volcanic Eruptions that Cause Global Cooling".

__thumb_-2-Ken_ruut_2.jpg

Anita Zarina

Erasmus+ õppejõudude vahetuse raames TLÜs viibiv Anita Zarina (Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Geography and Earth Science, University of Latvia) esines 30. septembril 2016 ettekandega Landscape Quality Objectives for Riga City the: limitations and advantages of planning via subsidiarity principles.

__thumb_-2-Anita_2.jpg

Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle (Associate Professor, Department of Natural History, University of Bergen)  viibis keskuses oma õppetööst vabal semestril 10. septembrist–17. detsembrini 2016, kasutades seda aega ühisartiklite kirjutamiseks Shinja Sugitaga ja Tiiu Koffiga.

__thumb_-2-Kari_ruut.jpg

Yukihiro Tamura

Yukihiro Tamura, Kyoto ülikooli üliõpilane. Viibib ökoloogia keskuses
8. augustist–12. oktoobrini 2016, kus ta viib läbi  ökoloogia oma välisõpinguid ning tema uurimisteemaks on Tormisuse ja metsade biomassi vahelised seosed.

Yurihiro_ruut_3.jpg

Natasha Ravbar

LTI külaline PhD Natasha Ravbar Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Karstiuuringute instituudi teadur pidas seminari "Karsti uurimisest ja kaitsest Sloveenias".  Toimusid ka arutelud võimalike koostööprojektide ja üliõpilaste juhendamise osas. Külaline viibis Eestis 21.–25.03.2016

Natasa_ruut2.jpg

Francesco Brardinoni,  Marco Cavalli, Olivier Cerdan, Saskia Foerster, Tobias Heckmann, Anna Smetanova, Damia Vericat

Francesco Brardinoni (University of Bologna Via Zamboni, Italy),  Marco Cavalli (Research institute for geo-hydrological protection, Italy), Olivier Cerdan (French Geological Survey, Orléans, France), Saskia Foerster (Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences), Tobias Heckmann (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany), Anna Smetanova (Postdoc at Lisah INRA Lieu Région de Montpellier, France), Damia Vericat (University of Lleida, Spain) osalesid ökoloogia keskuses 9.–10.03.2016 CostAction Connecteur (Connecting European Connectivity Research) võrgustiku projekti (ES1306), WP4 töökoosolekul. Eestit esindasid Marko Vaino ja Elve Lode.

CONNUCTER.jpg

Tatjana Ivchenko

Tatjana Ivchenko Peterburist Komarovi nim. botaanika instituudist viibib Ökoloogia keskuses 3.–6. märtsini 2016. 4. märtsil pidas ökoloogia keskuse saalis Ökoloogiakeskuse saalis ettekande Lõuna-Uraali soodest.

Tatjana_ruut.jpg

KÜLALINE 2015–2016

Mikheil Elashvil

Mikheil Elashvili, Ilia Ülikoolist Gruusiast. Viibib siin järeldoktorantuuris 01.09.2015–29.02.2016. Erasmus Mundus programmi ALRAKIS II raames.

Mihail_5x5.jpg