Esileht - Ökoloogia keskus - Külaline - Külaline 2017

Külaline 2017

KÜLALINE 2017

Quentin  Choeffel 

Quentin  Choeffel  Orleans’i  ülikooli doktorant. Viibis ökoloogia keskuses jaanuar–juuli 2017  ERSAMUS+ programmi raames ja viis läbi oma õpinguid ning täiendas ennast. Tema doktoritöö teemaks on Spatial variation in water temperature of small waterbodies in France.                                                                                                                               

Quentin_2017_.jpg

Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle (Professor, Department of Natural History, University of Bergen)  viibis keskuses 28. augustist–1. septembrini 2017 koostööprojekti raames.

__thumb_-2-Kari_Loe1a.jpg

Robert Godoy

Robert Godoy on Hispaania bioloog, kes õpib Taanis, Aalborgi ülikooli magistrantuuris Environmental managemnt and sustainability erialal. Robert viibis Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuses oma kolmanda semestri (september kuni detsember 2017) nn intershipi raames. Ökoloogia keskuses lõi ta kaasa BONUS projekti BatlCoast tegemiste juures ja tema peamiseks huviks on rannikute majandamine, rannikute kaitse ja ökosüsteemiteenused rannikualadel. Roberti olulisemaks eesmärgiks ongi enda kurssi viimine ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutusvõimalustest rannikute majanduskavade väljatöötamisel.

__thumb_-2-Robert_2017___.jpg

Dominika Łuców

Dominika Łuców on doktorant (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland), kes viibib Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuses 12. oktoobrist – 23. detsembrini 2017. Dominika on paleoökoloog, kelle doktoritöö keskendub häiringute mõjule soode kodaamööbikooslustele. Meiega koostöös kaasab ta oma väitekirja uurimisalad Eestist.                                                                          

__thumb_-2-Dominika_1.jpg