Esileht - Ökoloogia keskus - SAHK

Säästva Arengu Hariduskeskus

TLÜ Ökoloogia Instituudi Säästva Arengu Hariduskeskus koostöös Keskkonnaametiga on käivitanud mitmeid täienduskoolitusi õpetajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele, et tänased kooliõpilased õpiksid panustama ühiskonna säästvasse arengusse ja looduskeskkonna säilimisse.

Tutvu Säästva Arengu Hariduskeskuse koolituspakkumistega

Keskuse kaugemaks sihiks on haarata säästva arengu aruteludesse ja koolitustesse ettevõtjad ning algatada selleteemalisi teadusuuringuid.

Loe artikleid Säästva Arengu Hariduskeskuse tegevusest ja arvamustest:

Keskus loodi 28. märtsi 2013 TLÜ Ökoloogia Instituudi teadusnõukogu otsusega. Keskuse ülesandeks on arendada kaasaegseid interdistsiplinaarseid uurimissuundi säästva arengu ning sellealase hariduse ja kõrghariduse edendamiseks. 

Võta ühendust

Rea Raus
Säästva Arengu Hariduskeskuse juhataja
mobiil 5072383
rea.raus....at....tlu.ee 

Säästva Arengu Hariduskeskuse missioon on toetada ühiskonna ja üksikisiku terviklikku jätkusuutlikku arengut läbi teaduse, arenduse ja õppetegevuse, juhindudes hariduse ökoloogilisest paradigmast.