Esileht - Ökoloogia keskus - SAHK - Täienduskoolitused - Koolitajad

Koolitajad

Georg Aher

Töökoht: MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, juhatuse liige
Haridus: Tartu Ülikool, bioloogia ja keemia õpetaja
Valdkond: keskkonnahariduslike, õppekavaarenduslike ja strateegilise planeerimise alaste  projektide juhtimine; koolituste läbiviimine;  nõustamine; õppekavade koostamine

Sirje Aher

Töökoht: MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, juhatuse liige
Haridus: Tartu Ülikool, bioloogia ja keemia õpetaja
Valdkond: keskkonnahariduslike, õppekavaarenduslike ja strateegilise planeerimise alaste  projektide juhtimine; koolituste läbiviimine;  nõustamine; õppekavade koostamine

Sven Aluste

Töökoht: MTÜ Eesti Ökoehituse Ühing, juhatuse liige, koolitaja
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tehnikamagister (telekommunikatsiooni eriala)
Valdkond: ökoloogiline ehitus ja konsultatsioon; säästva arengu haridusprogrammid

Imbi Henno

Töökoht: Haridus- ja Teadusministeerium, üldhariduse osakonna õppekava talituse peaekspert; Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, lektor
Haridus: Tallinna Ülikool, magistrikraad;
Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktorant
Valdkond: säästvat arengut toetav haridus, loodusteaduslik haridus, tehnoloogiaalane kirjaoskus
 

Mihkel Kangur

Töökoht: Tallinna Ülikool Ökoloogia Instituut, direktor, vanemteadur
Haridus: Tallinna Ülikool, ökoloogia, PhD
Valdkond: paleoökoloogia, keskkonnauuringud

Helle Kont

Töökoht: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, koolitusprogrammide juht; Luua Metsanduskool; Eesti Maaülikool
Haridus: Tartu Ülikool,
geograaf, geograafia õpetaja
Valdkond: üld
hariduskooli ja alushariduse õppekavu täiendavate programmide väljatöötamine, koordineerimine ja juhendamine; looduse vahendamise metoodika loengud

Marju Kõivupuu

Töökoht: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus, vanemteadur
Haridus: Tallinna Pedagoogikaülikool, PhD
Valdkond: etnoloogia, rahvakultuur, rahvapärimus rahvaluulerahvameditsiin, lokaalkultuuride spetsiifika, rituaalmaastikud, pärandkultuur, loodusharidus ja looduskaitse

Kaja Peterson

Töökoht: Säästva Eesti Instituut, programmijuht, vanemteadur
Haridus: Tallinna Ülikool, PhD ökoloogias 
Valdkond: säästva arendamise meetodite väljatöötamine ja testimine; uurimistöö läbiviimine ja selle korraldamine rahvusvahelistes ekspert-võrgustikes osalemine

Rea Raus

Töökoht: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Säästva Arengu Hariduskeskuse juhataja
Haridus: Tallinna Ülikool, pedagoogiline nõustamine, teadusmagister; Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktorant
Valdkond: säästev areng, ökoloogiline paradigma hariduses, ökoloogilise identiteedi kujunemine, jätkusuutlik inimene ja kogukond

Asta Tuusti

Töökoht: RMK Sagadi looduskool, juhataja, projektijuht, koolitaja
Haridus: Tartu Ülikool, bioloog
Valdkond: õuesõpe, seostatud loodusnägemus, praktilise looduse õppimine ja tunnetamine 

Katri-Liis Vainio

Töökoht: Avaja OÜ,  konsultant, koolitaja
Haridus: Sibeliuse akadeemia, kirikumuusika,  Master of musics;  Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant
Valdkond: esinemise ja häälehoiu koolitamine ja nõustamine; juhtimis- ja organisatsioonilised muutused; well-being; pedagoogika 

Mall Vainola

Töökoht: Haapsalu Kutsehariduskeskus, haridustehnoloog, kutseõpetaja
Haridus: Tartu Ülikool, zooloog, bioloogia-keemia õpetaja
Valdkond: õpetajate infotehnoloogiline nõustamine e-kursuste ja õpiobjektide koostamisel; koolituste korraldamine ja läbiviimine; IKT võimaluste integreerimine erinevate õppekavadega