Esileht - Rakvere kolledž

Bakalaureusetööde esitamise ja kaitsmise info

Toimub: 01.03.2017, kell 10:00 - 19.05.17 16:00

Bakalaureusetöö tuleb esitada kolledžisse

  • alushariduse pedagoogi eriala üliõpilastel hiljemalt 08.05.2017 kell 16.00
  • sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilastel hiljemalt 19.05.2017 kell 16.00

Esitada tuleb

  • PDF-failina terviktöö (kogu töö koos lisadega ühes failis, lihtlitsent asub töö lõpus) digiallkirjastatuna üliõpilase ja juhendaja poolt mälupulgal. Faili nimeks on – kaitsmise aasta, üliõpilase ees- ja perekonnanimi, töö pealkiri.
  • paberkandjal 1 spiraalköites töö värviliste ja 1 spiraalköites töö must-valgete joonistega prindituna kahepoolsena (viimane tagastatakse üliõpilasele peale kaitsmist).

Bakalaureusetööde kaitsmise kuupäevad

  • alushariduse pedagoogi erialal  31. mai, 1. ja 2. juuni 2017 algusega kell 9.20
  • sotsiaalpedagoogika erialal 05. juuni 2017 algusega kell 10.00