Tallinna Ülikool RSS http://www.tlu.ee/ Hõbeakadeemia loeng: Kersti Suun-Deket et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7380/hobeakadeemia-loeng-kersti-suun-deket __thumb_-2-HA 24.nov.jpg

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7380/hobeakadeemia-loeng-kersti-suun-deket
II Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilastööde konkursi kokkuvõttev seminar et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7381/ii-laane-viru-maakonda-kasitlevate-uliopilastoode-konkursi-kokkuvottev-seminar II Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilastööde konkursi kokkuvõttev seminar “Teadmistest tegudesse“

“Tuleviku Eestimaa on meie kõigi kätes. Selle ideaalpilt on...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7381/ii-laane-viru-maakonda-kasitlevate-uliopilastoode-konkursi-kokkuvottev-seminar Teaduspäev Tallinna Ülikoolis et/ylikool/Yldtutvustus/Avalikud-syndmused/7280/teaduspaev-tallinna-ulikoolis Septembri viimasel nädalal toimub üle-euroopaline Teadlaste Öö festival, mis kulmineerub reedel, 29. septembril. Sel puhul tähistame üht suurimat teadust populariseerivat sündmust ka Tallinna...]]> et/ylikool/Yldtutvustus/Avalikud-syndmused/7280/teaduspaev-tallinna-ulikoolis Hõbeakadeemia III hooaja avab Indrek Saar et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7281/hobeakadeemia-iii-hooaja-avab-indrek-saar __thumb_-2-HA reklaamplakat_Indrek_Saar.jpg

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7281/hobeakadeemia-iii-hooaja-avab-indrek-saar
Lõpuaktus et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7166/lopuaktus Lõpuaktus toimub 16.06.2017 kell 12.00 Rohuaia lasteaia saalis, Posti 29, Rakvere

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7166/lopuaktus
EUA-CDE aastakoosolek "Digitalisation: A game changer for doctoral education?" et/ylikool/Yldtutvustus/Avalikud-syndmused/7199/eua-cde-aastakoosolek-digitalisation-a-game-changer-for-doctoral-education 15.-16. juunil toimub Tallinna Ülikoolis kümnes European University Association Council for Doctoral Education (EUA-CDE) aastakoosolek "Digitalisation: A game changer for doctoral...]]> et/ylikool/Yldtutvustus/Avalikud-syndmused/7199/eua-cde-aastakoosolek-digitalisation-a-game-changer-for-doctoral-education Bakalaureusetööde kaitsmine - Sotsiaalpedagoogika et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6932/bakalaureusetoode-kaitsmine-sotsiaalpedagoogika Bakalaurusetööde kaitsmine toimub 05. juuni 2017 algusega kell 10.00

Nimekiri:   et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6932/bakalaureusetoode-kaitsmine-sotsiaalpedagoogika Bakalaureusetööde kaitsmine - Haldus- ja ärikorraldus et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7185/hak-kaitsmine Haldus- ja ärikorraldus bakalaureusetööde kaitsmine toimub 1. juuni Rakveres

Nimekiri:  et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7185/hak-kaitsmine Bakalaureusetööde kaitsmine - Alushariduse eriala et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6930/bakalaureusetoode-kaitsmine-alushariduse-eriala Alushariduse pedagoog bakalaureusetööde kaitsmine toimub 31. mai, 1. - 2. juuni kell 9.20

Nimekiri:  et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6930/bakalaureusetoode-kaitsmine-alushariduse-eriala Kutseaasta alustavale õpetajale et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6818/kutseaasta-alustavale-opetajale Kutseaasta

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6818/kutseaasta-alustavale-opetajale Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6823/mentorlus-arengut-toetav-koostoo

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse arengu...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6823/mentorlus-arengut-toetav-koostoo Ülikooli õpingute lõpetamiseks vajalikud tasemeeksamid võõrkeeles et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6830/ulikooli-opingute-lopetamiseks-vajalikud-tasemeeksamid-voorkeeles Vene keel B1.2. - 26.05.2017

Algusaeg täpsustamisel. Jälgi infot kodulehel!

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6830/ulikooli-opingute-lopetamiseks-vajalikud-tasemeeksamid-voorkeeles
Margus Abel -Avaliku esinemise printsiibid lõputöö kaitsmise tulemuse mõjutajana et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7164/margus-abel-avaliku-esinemise-printsiibid-loputoo-kaitsmise-tulemuse-mojutajana __thumb_-2-Abel_kooli.jpg

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7164/margus-abel-avaliku-esinemise-printsiibid-loputoo-kaitsmise-tulemuse-mojutajana
IX Õuesõppe konverents „Tuli – sõber või vaenlane“ et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7152/konverents-2017 __thumb_-2-ouesoppe_logo_2017_v.jpg       et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7152/konverents-2017 REGI projekti lõpuseminar - Tegevused ja tulemused et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7154/regi-projekti-lopuseminar-tegevused-ja-tulemused
Ootame Teid osalema...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7154/regi-projekti-lopuseminar-tegevused-ja-tulemused Hõbeakadeemia loeng: Marko Torm et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6886/hobeakadeemia-loeng __thumb_-2-HA reklaamplakat_Marko_Torm.jpg

]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6886/hobeakadeemia-loeng
Hõbeakadeemia loeng: Tõnu Ots et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6885/hobeakadeemia-loeng-tonu-ots et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6885/hobeakadeemia-loeng-tonu-ots Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6822/mentorlus-arengut-toetav-koostoo

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse arengu...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6822/mentorlus-arengut-toetav-koostoo Kutseaasta alustavale õpetajale et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6817/kutseaasta-alustavale-opetajale Kutseaasta

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse...]]> et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6817/kutseaasta-alustavale-opetajale Laagrikasvataja koolitus et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6957/laagrikasvataja-koolitus TLÜ Rakvere kolledž pakub võimaluse osaleda Rakveres toimuvatel laagrikasvataja koolitustel.
Koolituse programm vastab noorsootöötaja...]]>
et/Rakvere-kolledz/Syndmused/6957/laagrikasvataja-koolitus