Esileht - Rakvere kolledž

Lääne-Viru uurimustel on laiem tähendus

01.11.2016

Rakvere kolledžis peetud seminaril "Teadus tuleb Lääne-Virumaale" kuulutati välja üliõpilaste uurimistööde konkursi võitjad. TLÜ Rakvere kolledži ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esmakordse konkursi keskmes olid maakonda käsitlevad tööd.

__thumb_-2-Auhinnatute grupipilt_v.jpg

 

Tunnustuse pälvisid Hannes Kestav Eesti Maaülikoolist tööga "Püsimetsa majandamise kava Kalda Metsakinnistu näitel", Janne Seppik Rakvere kolledžist ("Vabatahtlike päästjate kaasatus otsustusprotsessidesse"), Marge Kohtla Eesti Maaülikoolist ("Väikesadama väljaarendamise võimalusest Eestis Käsmu küla näitel") ja Kersti Loite Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast ("Ajaloolistel allikatel põhineva rahvarõivakomplekti koostamise põhimõtted, komplektide koostamine ja valmistamine Virumaa rahvariiete näitel").

Rakvere kolledži ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esmakordse konkursi keskmes olid maakonda käsitlevad tööd, nende tulemusi saab kasutada aga ka mujal Eestis. Eesmärk oli motiveerida üliõpilasi aktiivselt osalema regiooni jaoks olulistes teadus- ja arendustegevustes ning väärtustada uurimistööde potentsiaali regiooni arengus.

Töid laekus neljast Eesti suurimast ülikoolist, neid hindasid lisaks žüriile valdkondade eksperdid. Tunnustuse vääris kaks bakalaureuse- ja kaks magistritööd.

Esitlused tõstatasid elava arutelu nii käsitletud kui ka uurimist vajavatest teemadest. „Igal aastal valmib sadu uurimistöid, teiste hulgas ka Lääne-Virumaa kohta, mida saaks paremini rakendada regiooni arengu toetamiseks," sõnas kolledži direktor Silver Pramann. „Samas võiks ka uurimistööd rohkem arvestada regiooni vajadustega." VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi rõhutas väga päevakajalisust, öeldes, et on regionaalne huvi toetuda probleemide lahendusi otsides ka uurimistöödele.

Lääne-Virumaalt pärit Tallinna Ülikooli professor Hannes Palang leidis, et maakonnas võiksid olla seotud üliõpilaste uurimistööd ja piirkonna arenguvajadused ning tehtud uurimustest koguneda andmebaas. „Üliõpilaste uurimistööd on hea võimalus andmete kogumiseks pikaajaliste protsesside jäädvustamiseks. Uurijad ise ei saa tulemusi rakendada, seega on vaja, et otsustajad oleksid nii targad, et teadlaste kogutud teadmisi küsida ning kasutada."

Marge Kohtla, üks konkursi võitjaid, sõnas, et tegemist on suurepärase ja tänuväärse algatusega. Ühelt poolt motiveerib see tudengeid, teisalt neid, kelle oleks uurimuse tulemusi vaja – ettevõtjaid, omavalitsusi, aga ka eraisikuid. Hannes Kestav lisas, et selline konkurss suunab õppureid mõtlema laiemalt regiooni ja ühiskonna huvidele. Janne Seppik peab konkursi korraldamist regiooni seisukohalt oluliseks, kuna üliõpilasi innustab tööd kirjutama teadmine, et seda ka kusagil vajatakse ja sellest mingi kasu sünnib. „Juba esimesest konkursist ja aruteludest sündis päris palju teemavaldkondi, mida võiks uurida," lisas Seppik. Kersti Loite hinnangul on regionaalne aspekt uurimistöö juures oluline, kuna vabariiklike teemadega tegelevad ka teised organisatsioonid ja antud konkurss saab kindlasti kaasa aidata Lääne-Virumaa kui regiooni puudutavate teemade uurimisele.
Konkursist soovitakse Lääne-Virumaal kujundada tava.