Esileht - Rakvere kolledž

Avatud on II Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilastööde konkurss

08.09.2017


Rakvere kolledž ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kuulutasid välja Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilaste lõputööde konkursi. Konkurss on järjekorras teine. Töid saab esitada 14. septembrini 2017.


__thumb_-2-apple-fruit-green-healthy-37645.jpg

Konkursi eesmärk on väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust, mis on seotud Lääne-Virumaaga ning populariseerida regiooni käsitlevaid uurimistöid.  „Igal aastal valmib sadu uurimistöid, teiste hulgas ka Lääne-Virumaa kohta. Tihti ei jõua tööde tulemused ülikooli seinte vahelt välja ja sellega võib jääda nende kasutegur ühiskonna jaoks väiksemaks. Üliõpilaste poolt kogutud andmeid ja teadmisi saaks paremini rakendada regiooni arengu toetamiseks" kommenteerib kolledži direktor Silver Pramann. „Samas võiks üliõpilased oma uurimistöid koostades rohkem arvestada regiooni vajadustega," märgib VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi. Hõbemägi toob välja ka konkursi aktuaalsuse, öeldes, et on regionaalne huvi toetuda probleemide lahendusi otsides ka uurimistöödele.

Eelmisel aastal laekus töid kõikidest suurematest Eesti ülikoolidest ja teemade ring oli mitmekesine, käsitledes nii hariduse, majandamise, kultuuri- ja sotsiaalseid probleeme, otsustusprotsesse ja arenguid maakonnas. Seminaril, kus anti kätte auhinnad, märgiti arutelu käigus, et oluline roll regionaalse töö valmimisel on ka juhendajal. Seda eelkõige just regioonis aktuaalse uurimisteema valiku suunamisel ja uurimustöö läbiviimisel.

Konkursile  võib  esitada  2015/2016.  ja 2016/2017.  õppeaasta  jooksul  kaitstud  üliõpilaste lõputöid (nii magistri-, bakalaureuse- kui diplomitöid), mis seostuvad Lääne-Virumaaga. Esitada võib ka töid, mis on juba osalenud teistel konkurssidel. Oodatud on kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilaste tööd.

Konkursitööd  tuleb  esitada  elektrooniliselt  e-posti aadressile rakvere....at....tlu.ee hiljemalt 14. september 2017.  Konkursil osalemiseks on vaja täita ankeet, mis on kättesaadav kolledži kodulehel, kus on toodud ka hindamiskriteeriumid. Ootame  kvaliteetseid ja ajakohaseid töid!

2016. a konkursi võidutööde autorid tunnustasid korraldajate algatust. Marge Kohtla (Eesti Maaülikool): „Ühelt poolt motiveerib see tudengeid, teisalt neid, kellele oleks uurimuse tulemusi vaja – ettevõtjaid, omavalitsusi, aga ka eraisikuid.“ Hannes Kestav (Eesti Maaülikool): „Selline konkurss suunab õppureid mõtlema laiemalt regiooni ja ühiskonna huvidele.“ Janne Seppik (Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž) peab konkursi korraldamist regiooni seisukohalt oluliseks, kuna üliõpilasi innustab tööd kirjutama teadmine, et seda ka kusagil vajatakse ja sellest mingi kasu sünnib. Kersti Loite (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) hinnangul on regionaalne aspekt uurimistöö juures oluline, kuna vabariiklike teemadega tegelevad ka teised organisatsioonid ja antud konkurss saab kindlasti kaasa aidata Lääne-Virumaa kui regiooni puudutavate teemade uurimisele.

Loe 2016. a konkursi tulemustest:
http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/teadustood/Tulemused-2016
http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Uudised/3879/laane-viru-uurimustel-on-laiem-tahendus