Esileht - Rakvere kolledž

Bakalaureusetööde esitamise ja kaitsmise info

26.04.2017

Lõputööde esitamine:

Alushariduse pedagoog 08. mai 2017 kell 16.00

Sotsiaalpedagoogika 19. mai 2017 kell 16.00

  • PDF-failina terviktöö (kogu töö koos lisadega ühes failis, lihtlitsent asub töö alguses tiitellehe järgi) digiallkirjastatuna üliõpilase ja juhendaja poolt mälupulgal. Faili nimeks on – kaitsmise aasta, üliõpilase ees- ja perekonnanimi, töö pealkiri.
  • paberkandjal 1 spiraalköites töö värviliste ja 1 spiraalköites töö must-valgete joonistega prindituna kahepoolsena (viimane tagastatakse üliõpilasele peale kaitsmist).

Haldus- ja ärikorraldus 15. mai 2017 kell 23.55

  • Töö peab olema pdf-formaadis.

  • Moodle'i pesas tuleb eraldi failina esitada ka töö sisukokkuvõte.

  • Esitamistähtajaks laadida oma digitaalselt allkirjastatud (nii tudengi kui ka juhendaja allkirjaga) bakalaureusetöö üles Moodle'i keskkonda pesasse „Lõputööde ettevalmistus“.


Lõputööde kaitsmiste ajad:

Alushariduse pedagoog bakalaureusetööde kaitsmine toimub 31. mai, 1. - 2. juuni kell 9.20

Nimekiri: 31. mai1. juuni, 2. juuni

Sotsiaalpedagoogika bakalaureusetööde kaitsmine toimub 5. juuni kell 10.00

Nimekiri: 

Haldus- ja ärikorraldus bakalaureusetööde kaitsmine toimub 1. juuni Rakveres