Esileht - Rakvere kolledž

REGI projekt esitles raamatut "Vigurivända kaks kodumaad"

27.02.2017

REGI projekti partnerite ühistööna valmis raamat "Vigurivända kaks kodumaad/Viguriväntin kaksi kotimaata". Värskelt ilmunud raamat aitab mõista, mida tunnevad kahe kodumaaga Eesti lapsed ning aitab Soomes elavate Eesti perede lastel jagada oma tundeid ja kogemusi elust Soomes.

__thumb_-2-viguriv.jpg


Soomes elab kümneid tuhandeid töö või muudel põhjustel sinna kolinud Eesti või Eesti-Soome segaperesid, mille lapsed kogevad tundeid ja muljeid, millest on vahel oma Eestis elavatele sugulastele keeruline rääkida. Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž koos Turu linnas tegutsevate partneritega koostas lõbusa raamatu, mis tutvustab lastele lihtsas ja kergesti mõistetavas keeles ning vahvate illustratsioonide abil elu Soomes ning selgitada kahe riigi erinevusi.

Rakvere kolledži arendusjuhi Kristel Männi sõnul on ränne toonud kaasa erinevaid sotsiaalseid ja inimlikke väljakutseid nagu üksindus, toe ja korrektse info puudus, kultuurilise identiteedi hägustumine. Vigurivänt on väike abimees nende murede lahendamisel.

“Kolimine välisriiki tähendab sageli suuremat sissetulekut ja laste jaoks mitmekesisemaid rahast sõltuvaid võimalusi. Materiaalse kõrval aga jääb sageli tagaplaanile sotsiaalne ja emotsionaalne, nagu suhted Eestisse jäänud pereliikmete ja sõpradega,” ütles Mänd. “Vigurivänt on väljamõeldud tegelane, keda Turus elanud või käinud laps saab kasutada abimehena oma loo jutustamisel. Ka vigrurivänt kogeb üksindust ja igatsust vanaema järele, ent ka rõõmu uutest sõpradest ja avastustest.”

Lisaks vigurivändale ja Turule on keskne tegelane vanaema ning tema kodukoht Rakvere. Vigurivända looja on Viljandist pärit Ülle Priks, illustratsioonid joonistas Rakverest pärit Marje Õunapuu ja tõlkis Kunda juurtega Mari Jurtom. Loo kirjutasid Turu Rakenduskõrgkooli tudengid Kati Aalto ja Joanna Airiskallio.

Raamatu teises pooles on vanematele mõeldud informatiivsed artiklid erinevate valdkondade asjatundjatelt. Tutvustatakse elukorraldust ja erisusi Soomes, mida on vajalik ja hea teada; Soome alus- ja põhihariduse korraldust; jagatakse soovitusi peredele, kes plaanivad kogu perega Soome kolimist.

Paberkandjal on raamatut võimalik küsida Rakvere kolledžist, samuti lehitseda veebist aadressil https://issuu.com/viro-keskus/docs/vigurivant_web.

Raamat valmis osana Kesk-Läänemere programmist rahastatavast projektist REGI, mida koos Rakvere kolledžiga viivad ellu Turu Ametikõrgkool, Edela-Soome Eesti keskus ning Läänemere Tervislike Linnade Ühendus. Projekti rahastab EL-i Kesk-Läänemere programm 2014-2020.

Lisainfo:
Kristel Mänd
Arendusjuht
Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž
5340 9801
kmand....at....tlu.ee

https://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz

http://regiproject.weebly.com/