Esileht - Rakvere kolledž

Akadeemilised kevadpäevad tõid Rakverre värskeid tuuli

29.03.2017

2017. aastal lõi TLÜ Rakvere kolledž  esmakordselt „akadeemilise maailma“ väravad lahti nii kevadele kui linnarahvale.
Kui varasemalt on  Akadeemilised kevadpäevad keskendunud rohkem kolledži sisetegevustele, siis tänavu oli kutsutud külla Tallinna Ülikooli Kirjastus  ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut ning kolme nädala vältel pakuti tegevusi lastest eakateni neljas paigas - Lääne-Virumaa KeskraamatukogusRakvere Teatrikinos,  Rakvere Rohuaia Lasteaias ja Rakvere kolledžis.

Rakvere keskäljakul paiknenud installatsioon juhatas huvilisi tegevuspaikadesse ja oli noorematele põnevaks tegevuseks Rakvere linnaga tutvumisel.

__thumb_-2-kevadpäevad.jpg

  • 10. märtsil toimus konverents ''45 aastat lasteaiaõpetajate koolitust Lääne-Virumaal'', kus osales enam kui 200 erinevatel aegadel Rakveres õppinud alusharidusega seotud inimest Eesti erinevatest paigust. Esinejateks konverentsil olid keskkonna minister Marko Pomerants, loodusajakirjanik Kristel Vilbaste, koolitaja ja terviseedendaja Kristjan Puusild, lastekirjanduse uurija ja õpetaja Mare Müürsepp, ESTCube projekti juhtfiguur ja Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma. HTM-i üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson tõi oma ettekandes välja, et Rakveres kolledžis on algusaastatest peale lasteaiaõpetajate koolitamisel silmas peetud uuenenud õpikäsitluse põhimõtteid – õppeprotsessi aluseks on olnud Johannes Käisi kodulooline üldõpetus, lapsest lähtuv kasvatus ja erinevate keskkondade kasutamine lapse arengukeskkonnana. Ta rõhutas oma ettekandes kui oluline on lasteaiaõpetajate koolituses järjepidevus ja tugev võrgustikutöö kolledži, ülikooli, lasteaedade vahel. Konverentsi pildigalerii
  • 15. märtsil toimus avatud seminar „Aktuaalsed kasvatusteaduslikud teemad üliõpilaste uurimistöödes“, kus tutvustati eelmisel aastal kolledžis kaitstud bakalaureusetööde raames läbiviidud uuringute tulemusi. Ettekannetega esinesid vilistlased Marve Torstenberg (Pärnu Lasteaed Pillerpall vanemõpetaja) teemal „Õpetajate suhtumine poistesse ja tüdrukutesse lasteaias tegevuste ja käitumisnormide põhjal“ ja Karmen Kraut (Vasta Kool/LasteaedMõmmik) lasteaiaõpetaja teemal „Laste arvamused liikumisest ja selle mõjust eelkoolieas“. Kuulajad said esitada esinejatele ja juhendajatele küsimusi uurimistöö kavandamise, läbiviimise ja tulemuste kokkuvõtmise teemadel.
  • 23. märtsil toimus praktikajuhendajate tänuüritus
    Rakvere kolledži alushariduse pedagoogi eriala üliõpilased võtsid oma viimase praktika kokku seminariga. Üliõpilased olid ettevalmistanud grupiettekanded neljal teemal - Kodulugu üldõpetuse lähtealusena lasteaias; Avatud õpikeskkonna kasutamine ja kogukonna kaasamine õppe-kasvatustegevusse lasteaias; Mänguline õppimine lasteaias; Pedagoogiline dokumenteerimine lapse arengu toetajana. Toetudes teoreetilistele lähtekohtadele analüüsisid nad praktikal kogetut ja tõid suurepäraseid näiteid erinevatest lasteaedadest üle kogu Eesti. Päeva lõpetuseks prooviti kolledži õppejõu juhtimisel praktilistes tegevustes läbi lapse arengu nähtavaks tegemise erinevaid võimalusi.

Meil on ka edaspidi kavas tuua Tallinna Ülikooli rohkem Rakverre ja kutsuda esinejaid teistest instituutidest, et populariseerida ja sisustada positiivse sisuga seda esialgu kauget ja veidi hirmutavana tunduvat „akadeemilist maailma“.