Esileht - Rakvere kolledž

EmpowerKids seminaril arutleti professionaali rolli üle laste võimestamisel

05.04.2017

„Laps on sotsiaalne toimija, kes vastavalt oma kogemustele, teadmistele ja oskustele tõlgendab ümbritsevaid nähtusi ja sündmusi, teisi inimesi ja iseennast.“ See mõte Ingrid Sindi, pikaajalise asenduskodutöö kogemusega sotsiaaltöö praktiku ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktorandi ettekandest võiks olla 8. märtsil 2017 TLÜ Rakvere kolledžis EmpowerKids projekti raames toimunud seminari “Lapse sotsiaalne toimetulek – teooria ja tegelikkus” motoks.

__thumb_-2-empower_kids.png

Seminari eesmärk oli tutvustada EmpowerKids rakenduse esimese intervjuude vooru tulemusi, mis viidi läbi Eesti, Läti ja Soome lastega ja ühiselt arutleda, kuidas suunata lapsi tegema terviseteadlikumaid valikuid nende igapäevaelus. 

Ingrid Sindi uurimuse huvikeskmes on laste asendushoolduse deinstitutsionaliseerimine. Tuginedes oma uurimusele ja pikaajalisele kogemusele ja õppetundidele asenduskodutöö praktikast, keskendus ta oma ettekandes „Lapse sotsiaalse toimetuleku edendamine: nähes last aktiivse ja kompetentsena“ peamiselt kahele fookusteemale: mida  tähendavad mõisted lapse kompetents ja aktiivsus ning ärgitas arutelu, miks on oluline luua võimalusi / praktikaid laste osalemiseks, siinhulgas just haavatavas oludes elavatele lastele. “Lapse osalemise julgustamine on oluline nii lapse enda kui ka kogukonna / ühiskonna seisukohalt. Iga laps sünnib rikkana, täis arengupotentsiaale. Täiskasvanutel on kohustus võtta vastutus nende potentsiaalide väljaarendamise ees, sh eriti just haavatavas olus elavate laste puhul, et lapsel oleks kogukonnas hea elada” tõdes Ingris Sindi.  

Kuidas seda teha, arutati üheskoos peale seda kui EmpowerKids koordinaatorid olid tutvustanud Rakveres, Jurmalas ja Turu piirkonnas EmpowerKids rakenduse abil läbi viidud intervjuude tulemusi.

EmpowerKids on projekti partnerite koostöös välja töötatud lapsesõbralik ja atraktiivne veebipõhine mänguline rakendus, mis on suunatud 6-12aastastele lastele. Rakendus koosneb neljast osast: füüsiline aktiivsus, toitumine, ressursid ja päevarütm. Rakendus toetab haridus-, sotsiaal- ja tervisedendusvaldkonna spetsialistide nende igapäevases nõustamistöös, võimaldades tuvastada iga lapse individuaalse olukorra ja vajadused ning seeläbi panustada laste heaolusse ja nende terviseteadlikkuse tõstmisse.

Anni Pakarinen, kes on projekti EmpowerKids koordinaator Turu ülikoolis, tutvustas rakenduse kasutatavuse kohta läbi viidud küsitluse tulemusi, milles osales 116 last ja 14 professionaali kolmest riigist.

„Üldine hinnang näitas, et rakendus on nii laste kui professionaalide poolt hästi vastu võetud, kusjuures kõrgeimalt hindasid seda Läti kasutajad. Saadud tagasiside aitab meil rakendust parendada ja esitleda sügisel teise intervjuude vooru tarbeks täitustatud versiooni,“ rääkis Anni Pakarinen.

Nii ettekanded kui ka avatud arutelu seminari osalejatega näitasid, et professionaalil on EmpowerKids rakenduses võtmeroll, kuna ta saab toetada lapse võimestamise protsessi. „Kuna lapsed ei tea sageli, mis on hea nende tervisele ja väljendavad soovi süüa rohkem maiustusi või kiirtoitu, saab õpetaja või sotsiaaltöötaja reageerida ja lapsega koos arutleda tervisliku toitumise teemal. Sama kehtib juhul kui selgub, et last on kiusatud või kogeb ta mõnel muul viisil vägivalda. „Professionaalide arvates on see rakendus väga kasulik. Juba intervjueerimise esimeses voorus mõistsime, et paljud lapsed hakkasid mängimise ajal esmakordselt mõtlema oma elustiili üle,“ ütles Indra Urdzina-Merca Jurmala Linnavalitsusest.

Koolitusel osalenud haridus-, sotsiaal- ja tervisedendusvaldkonna spetsialistide tagasiside oli väga positiivne. Nad leidsid, et EmpowerKids rakenduse kasutamine pakub neile väärtuslikke lisavõimalusi tööks lastega, kuna aitab välja selgitada laste tervisekäitumise ja sotsiaalsed suhted. Tänu rakendusele saab laps saab ise mõelda ja ise vastata, oma heaolu hindamisel panustada. Toodi välja, et arvutiga suhtleb laps ausamalt ja seeläbi saab professionaal hilisema vestluse käigus lapse tegeliku olukorra kohta rohkem infot ja oskab vajadusel last aidata. Leiti, et rakendust saaks kasutada laiemalt, mitte ainult vähekindlustatud laste puhul. 

Seminari tulemusi, elava arutelu käigus jagatud mõtteid, intervjuudes osalenud Eesti, Läti ja Soome spetsialistide ja laste antud tagasisidet kasutab projekti meeskond EmpowerKids rakenduse edasiseks arendamiseks ja tööks lastega. Edasiste sammudena on projekti raames kavas korraldada tervislikke töötubasid kõigis kolmes riigis ja 2017. a teises pooles läbi viia järgmine intervjuude voor lastega.

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž osaleb partnerina Euroopa Regionaalfondi Kesk-Läänemere programmi toel rahastatavas projektis ‘’EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga lastega peredele’’. Projektist saab pikemalt lugeda: http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/projektid/EmpowerKids

Vaata galeriid