Esileht - Rakvere kolledž

Lääne-Virumaa aasta õpitegu 2017 - TLÜ Rakvere kolledži Hõbeakadeemia

18.10.2017

17. oktoobril Lääne-Viru Maavalitsuse saalis toimunud Lääne-Virumaa Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tunnustamisüritusel pälvis „Aasta õpiteo“ kategoorias tiitli TLÜ Rakvere kolledži Hõbeakadeemia.

2015.a novembris käivitatud uus loengusari nimega Hõbeakadeemia on suunatud Rakvere ja Lääne-Virumaa eakatele (60+).  Kolledži üheks missiooniks on pakkuda piirkonnas elukestva õppe võimalusi. Rakveres oli pakutud taseme- ja täiendõpet nii gümnaasiumilõpetajatele kui ka töötavatele inimestele, kuid eakatele polnud seni tähelepanu osutatud. Rakvere kolledži täienduskoolituse spetsialist ja Hõbeakadeemia koordinaator Merle Vallner: „Kahe hooaja vältel on väärikas eas õppijail avanenud võimalus kohtuda ligi paarikümne külalisega. Eakate ette tuuakse akadeemilise taustaga põnevaid persoone ja lektoreid, kes räägivad huvitavatel ja päevakohastel, aga ka praktilistel teemadel. TLÜ Rakvere kolledži Hõbeakadeemia liikmed on laia silmaringi ning laialdaste huvidega. Loengusari on kuulajate poolt hästi vastu võetud, saame eakatelt palju rõõmustavat tagasisidet ning häid soovitusi tuleviku tarbeks.“

Täiskasvanud õppija nädal ehk TÕN tähistas tänavu väärikat 20. juubelit. Juubeliaasta deviis oli: "Õppimine seob põlvkondi". Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikku organisatsiooni, aasta õpitegu ja aasta raamatukogu. Suurt rõõmu valmistas TLÜ Rakvere kolledži perele asjaolu, et lisaks Hõbeakadeemiale märgati ja tõsteti esile ka meie inimesi ja teisi ettevõtmisi. Aasta Koolitaja kategoorias nomineeriti kaks meie armastatud lektorit – Lehte Tuuling ja Pille Murrik. Aasta õpiteo kategoorias nomineeriti TLÜ Rakvere kolledži eestvedamisel ellu viidud kaks projekti: õpetajate koolitusprogramm "Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega" ja REGI projekti koolitusprogramm Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele ja õpetajaile.

Lehte Tuuling on TLÜ Rakvere kolledž eelkoolipedagoogika lektor, kes on ise aktiivne õppija. Lehte Tuuling rõhutab oma koolitustes igapäevase uudishimu olulisust. „Uudishimulik inimene õpib ja areneb. Väga hea on ka see, kui õppija mõistab, et teadmised olid tema sees olemas ja tänu koolitusele leidis ta neile uue väljundi,“ tõdeb Tuuling. Lisaks on ta innukas õuesõppe propageerija ja juba üheksa korda toimunud rahvusvahelise õuesõppe konverentsi peakorraldaja.

Pille Murrik, pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja ja superviisor, on Rakvere kolledži kauaaegne õppejõud. Ta õpetab nii alushariduse pedagoogika kui ka sotsiaalpedagoogika tudengeid. Tagasiside tema koolitustel osalenuilt: „Pille Murrik on igati positiivne isiksus, kes oskab kaasakiskuvalt kõiki osalejaid õiges suunas mõtlema ja tegutsema panna. Väga hea lektor, julgustav ja innustav. Uued vaated, mõtlemapanevad suunad ja tahe ennast muuta, anda parim.“ Pille Murriku enda sõnul on parim tagasiside see, kui koolitusel osalejad on õpitut töös/elus kasutanud ja märganud muutusi.

Aasta õpiteo kategoorias nomineeritud projektide juht ja kolledži arendusjuht Kristel Mänd tõdeb rõõmuga: „Õpetajate huvi osaleda koolitusprogrammis "Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega" oli väga suur ja selle läbis 26 lasteaia- ja kooliõpetajat Eesti erinevatest maakondadest. See võeti osalejate poolt väga hästi vastu ning tagasiside koolitusele oli väga positiivne. Mitu õpetajat kinnitas, et vajadus analoogse koolituse ja kompetentsi järjepideva tõstmise järele on väga suur.“ REGI projekti koolitusprogrammis täiendas oma teadmisi 74 valdkonna spetsialisti, kelle antud tagasiside oli väga positiivne. Pea kõigi spetsialistide igapäevatöös esineb juhtumeid/probleeme, mis haakuvad REGI projekti temaatikaga, st tööalasest väljarändest põhjustatud probleemide ja nende ennetamise ja lahendamise võimalustega. Vastanud hindasid koolitusprogrammi teemade valikut oma eriala ja ameti seisukohalt kõrgelt ja leidsid, et kõik käsitletud teemad olid vajalikud ja huvitavad ning omandatud uusi teadmisi saab edukalt igapäevatöös rakendada ja seeläbi ka hargmaiseid peresid paremini toetada.“

__thumb_-2-tunnistus_v2.jpg

__thumb_-2-nelik_v.jpg

Fotol: (vasakult) Lehte Tuuling, Kristel Mänd, Merle Vallner ja Pille Murrik.